Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Röykän maankaatopaikan valitukset hylätty – hallinto-oikeus teki vain pieniä tarkennuksia

Vaasan hallinto-oikeus on pääosin hylännyt Keski-Suomen Kuljetus Oy:n Röykän maankaatopaikan toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa koskevat valitukset.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta myönsi toukokuussa 2017 Keski-Suomen Kuljetus Oy:lle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan pilaantumattomien ylijäämämassojen välivarastointiin ja loppusijoitukseen sekä betoni-, tiili- ja asfalttijätteen välivarastointiin, jalostukseen ja hyödyntämiseen. Lupa on myönnetty Tulppaani-nimiselle kiinteistölle Röykkään Isoniityntien varteen.

Hallinto-oikeus on kuitenkin tarkentanut lupamääräysten kohtia 5, 27 ja 28. Kohta 5 koskee maankaatopaikan täyttämistä ja maisemointia. Siihen hallinto-oikeus on lisännyt vaatimuksen maankaatopaikka-alueen tarkemmasta asemapiirroksesta, josta selviää myös toimintojen sijoittuminen hankkeen eri vaiheissa. Hallinto-oikeus edellyttää myös suunnitelmaa painaumien ja siirtymien tarkkailua varten.

Pintavesiä koskevaan kohtaan 27 on lisätty vaatimus pintavesien tarkkailusta hankealueelle johtavan uuden tieyhteyden ojista ennen vesien purkautumista Myllyojaan.

Kohta 28 käsittelee toiminnasta vaadittavaa vuosiraporttia. Sen tulee sisältää myös uuden tieyhteyden ojavesien tarkkailutulokset sekä painumien ja siirtymien tarkkailutulokset.

Toistaiseksi voimassa olevasta ympäristöluvasta valittivat Vaasan hallinto-oikeuteen Röykän Asukasyhdistys ry, Nurmijärven kunta, Nurmijärven Luonto ry sekä suuri joukko yksityishenkilöitä.

Röykän asukasyhdistys ry, Nurmijärven kunta ja Nurmijärven Luonto ry ovat kaikki vaatineet ensisijaisesti Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätöksen kumoamista. Asukasyhdistys perusteli vaatimustaan sillä, että hankkeen kesto ja käsiteltävien määrien suuruus vaativat harkinnanvaraisen ympäristövaikutusten arviointia (yva). Hankkeen vaikutuksia se pitää pitkäaikaisina, kauaskantoisina ja peruuttamattomina.

Nurmijärven kunnan mukaan luvan myöntämiselle ei ollut edellytyksiä. Hanketta ja sen vaikutuksia koskevia tietoja kunta pitää puutteellisina.

Valituksissa esille nousevat muun muassa Lopentien ylittävä ekologinen käytävä, Myllyojan taimenkannan kohtalo, arvokkaan peltomaiseman muuttuminen, luontoselvityksen kattavuus ja maanläjityksen stabiliteetti.

Myös yksityiset valituksentekijät ovat pääsääntöisesti vaatineet ympäristölautakunnan päätöksen kumoamista ja lupahakemuksen hylkäämistä tai asian palauttamista ympäristölautakunnalle uusia selvityksiä ja uutta käsittelyä varten.

Vaasan hallinto-oikeus on myös päättänyt, ettei se tutki valitusta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston maaliskuussa 2019 Keski-Suomen Kuljetus Oy:lle myöntämää vesilain mukaista lupaa. Lupa koskee rummun rakentamista Myllyojaan.

Kumpaankin päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, mikäli se myöntää valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30. tammikuuta 2020 mennessä.