Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Klaukkalan ohikulkutiehanke etenee – viimeisin valitus hylättiin hallinto-oikeudessa

Klaukkalan ohikulkutien Kirkkotien katuosuudesta tehty valitus on hylätty Helsingin hallinto-oikeudessa.

Asukkaan tekemä valitus on tuonut tähän asti ohikulkutien toteutukseen hieman haastetta, sillä Mäntysalossa kulkevan Kirkkotien katuosuuden rakennustöitä ei ole päästy aloittamaan katusuunnitelmasta viime huhtikuussa tehdyn valituksen vuoksi.

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi kuitenkin valituksen tämän viikon maanantaina.

Valittaja toi valituksessaan esille samoja huomioita, joista hän valitti jo vuonna 2016, eli mm. ylijäämämaiden sijoitukseen ja maaperään liittyviä ongelmia.

Samassa yhteydessä hän nosti esille sen, että tiesuunnitelmaa on muutettu suunnitelman hyväksymisen jälkeen korottamalla sitä.

Päätöksessä hallinto-oikeus toteaa, että katusuunnitelmaa koskevan valitusasian yhteydessä hallinto-oikeus voi tutkia ainoastaan sen, onko katusuunnitelmaa laadittaessa noudatettu maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen säännöksiä. Hallinto-oikeus ei siten tutki katusuunnitelman tarkoituksenmukaisuutta eikä sitä, olisiko joku muu, esimerkiksi valittajan esittämän linjauksen mukainen vaihtoehto ollut joltakin osin parempi kuin päätöksellä hyväksytyn katusuunnitelman mukainen ratkaisu.

Hallinto-oikeus huomauttaa, että katusuunnitelman mukainen katu sijoittuu asemakaavassa kaduksi osoitetulle alueelle. Kadun sijainti on asemakaavassa ratkaistu, eikä sitä voida katusuunnitelmassa sijoittaa kaavasta poiketen. Katusuunnitelma ei ole asemakaavan vastainen myöskään ylijäämämaiden sijoittamisen osalta. Suunnitelmassa on riittävällä tavalla esitetty myös toimenpiteet hankkeessa syntyvien massojen sijoittamiseksi.

Katusuunnitelman hyväksymistä koskevat säännökset eivät myöskään edellytä, että tiehankkeessa ei saisi syntyä ylijäämämassoja.

– Katusuunnitelman hyväksymispäätöstä ei siten ole pidettävä lainvastaisena valituksessa esitetyillä, hankkeen massatalouteen ja massojen läjitykseen liittyvillä perusteilla. Lisäksi ylijäämämaiden sijoittaminen ohikulkutien tiealueelle on hyväksytty ohikulkutien tiesuunnitelmassa, hallinto-oikeus toteaa.

Hallinto-oikeus on kirjannut päätökseensä myös, että Kirkkotien alueen maaperän laatu on asiassa saadun selvityksen perusteella otettu asianmukaisesti huomioon suunnitelmissa.

– Näin ollen katusuunnitelman mukaisen kadun on katsottava sopeutuvan asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä sekä täyttävän toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyvyyden vaatimukset.

– Katusuunnitelmassa ei esitetä hankkeen kustannusarviota eikä hankkeen kustannuksista päätetä katusuunnitelmaa hyväksyttäessä. Suunnitelma täyttää sisällöltään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 41 §:n vaatimukset. Valituksenalaista päätöstä ei ole syytä muuttaa, hallinto-oikeus päättää.

Lain mukaan valittajalla on vielä mahdollisuus valittaa Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää hänelle valitusluvan.