Kunta lausuu Louhintahiekan YVA-ohjelmasta – esille nousevat hankkeen luontoarvot ja vaikutus asumiseen

Louhintahiekka Oy:n yva-menettelyssä oleva alue sijaitsee Hämeentien ja Hynnänkorventien väliin jäävällä alueella Raalassa. Taina Joutsen

Taina Joutsen

Nurmijärven kunta on antanyt Uudenmaan ely-keskukselle lausuntonsa Louhintahiekka Oy:n ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA).

Tuusulalaisen yrityksen tarkoituksena on käyttää Hämeentien ja Hynnänkorventien väliin jäävää noin 44 hehtaarin aluetta muun muassa kiviaineksen ottoon ja pilaantumattomien maa-ainesten loppusijoitukseen. Asiaa koskevien lausuntojen ja mielipiteiden viimeinen jättöpäivä oli 22. lokakuuta.

Lausunnossa todetaan, että hankkeeseen liittyvät toiminnot on syytä kuvata arviointiselostuksessa kattavasti ja selkeästi. Kunnan lausunnon hyväksyneen kunnanhallituksen mielestä esimerkiksi arviointiohjelmassa käytettyä termiä pilaantumaton maa-aines tulisi avata tarkemmin.

Myös jätemateriaalien käsittelyä ja asfaltti- ja betoniaseman toimintaa tulee kuvata tarkemmin. Asfalttiaseman osalta tulee esittää sen sijoittamisen edellytykset ja sijoittamismenettely. Hankevaihtoehtojen kuvauksessa pitää eritellä, miten kauan eri toimintoja harjoitetaan alueella.

Lausunnossa kiinnitetään huomiota hankealueen läheisyydessä sijaitsevaan Linnanojaan, joka on lausunnon mukaan mahdollisesti osittain vesilain suojelema luonnontilainen noro. Noron luonnontilan vaarantaminen on vesilain nojalla kielletty. Vaarantamiskiellosta poikkeaminen vaatii poikkeamispäätöksen.

Lausunnossa nostetaan esille myös lähialueen asukkaiden Linnanojassa havaitsemat simpukat. Linnanojan pohjaeliöstö tulee selvittää vaikutusten arviointia varten. Simpukoiden osalta tulisi selvittää, esiintyykö Linnanojassa suojeltua vuollejokisimpukkaa.

Vantaanjoessa elää uhanalainen luonnonvarainen taimenkanta. Linnanoja laskee Vantaanjokeen taimenen kannalta tärkeän koskialueen kohdalla. Linnanojassa ei ole tehty taimeninventointia, mutta on mahdollista, että siinä esiintyy taimenta. Myös Palojoessa esiintyy taimenta etenkin Männistönojan laskukohdan lähistöllä. Myös Männistönoja on mahdollinen taimenpuro. Taimenta ei ole mainittu arviointiohjelmassa.

Hankealue sijoittuu Nurmijärven ekologisten yhteyksien selvityksessä tunnistetulle metsäluonnon ydinalueelle. Hankkeen vaikutukset metsäluonnon ydinalueeseen ja eläinten kulkuyhteyksiin tulee arvioida.

Nurmijärven avokallioalueilla esiintyy kalliosinisiipeä. Jos sen esiintymistä ei selvitetä ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä, tämä tulee perustella raportissa.

Arviointiselostuksessa tulee kuvata alueen nykytilanne mukaan lukien tehdyt hakkuut ja teiden rakentaminen alueella. Selostuksen kartoilla tulee esittää oikea ja ajantasainen tilanne asuin- ja vapaa-ajan rakennusten osalta.

Liikenneturvallisuuden arvioinnissa on otettava huomioon kuljetusreittien varrella olevat koulut. Myös koulureittien turvallisuuden muuttuva tilanne ja sen mahdollisesti Nurmijärven kunnalle aiheuttamat uudet velvoitteet tulee selvittää.

Lausunnossa sanotaan, että kaikki hankealueen kaivot pitää kartoittaa tarkemmin kuin arviointiohjelmassa on esitetty. Myös louhinnan aikainen pohjaveden pinnan aleneminen ja sen vaikutukset ympäristön kaivoihin tulee selvittää. Yksityistalouksien vesihuollon varautumiseen pitää järjestää lopulliset ja pysyvät ratkaisut.

Päijänne-tunneli sijaitsee lähimmillään 750 metrin etäisyydellä hankealueen reunasta. Myös vaikutukset siihen pitää arvioida.

Hankkeen kesto vaihtoehdon ykkösvaihtoehdon mukaisesti on 10–15 vuotta ja kakkosvaihtoehdon mukaisesti ilmeisesti noin 40 vuotta. Arviointiohjelmassa on hankkeen eri vaihtoehtojen keston osalta ristiriitaista tietoa.

Aiheeseen liittyvää

  1. Asukkaat vastustavat Raalan louhintahanketta – "Eläminen loppuu siihen" 13.10.2019 7:10
  2. Louhintahiekka suunnittelee suurhanketta Raalaan – louhintaa ja maa-ainesten sijoitusta yhteensä 44 hehtaarille 2.10.2019 6:00

Kommentoi

Uutiskirje

Kun tilaat uutiskirjeen, saat päivittäin sähköpostiisi tärkeimmät paikalliset uutiset. Uutiskirje lähetetään sähköpostiisi joka päivä kello 14.

Lomaketta suojaa reCAPTCHA, johon pätevät Googlen Tietosuoja ja Käyttöehdot.

Palvelut