Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Ohikulkutiestä taas kaksi valitusta hallinto-oikeudessa – näillä näkymin eivät viivästytä hanketta

Oikeudessa on nyt käsiteltävänä ainakin kaksi eri valitusta Klaukkalan ohikulkutiestä. Lisäksi tiehen liittyen on tehty kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Valittaja on kaikissa tapauksissa sama henkilö.

Ensimmäinen valitus jätettiin Vaasan hallinto-oikeuteen jo alkuvuodesta. Se liittyy ely-keskuksen antamaan melulupaan.

Valittaja kokee, että asukkailla ei ollut riittävää mahdollisuutta vaikuttaa etukäteen melulupaan ja mm. työskentelyaikoihin, vaan asian kuulutus on ollut puutteellinen. Vaasan hallinto-oikeus on kuullut asiasta mm. urakoitsijan ja ely-keskuksen vastineet ja ratkaisee asian vastineet käsiteltyään.

Väylän projektipäällikkö Antti Koski ja urakoitsijana toimivan Kreaten projektipäällikkö Sami Laakso sanovat, että tilaaja ja urakoitsija ovat toimineet asiassa täysin lain mukaan. Elyn ylitarkastaja Marjo Juola kertoo myös, että annettuja määräyksiä voidaan tarkentaa ja työaikaa edelleen rajoittaa, jos siihen katsotaan olevan erityistä tarvetta.

– Tämä valitus ei ole ainakaan vielä vaikuttanut toimintaammekaan mitenkään. Työmaa noudattaa hankkeelle myönnetyn meluluvan mukaisia ehtoja toiminnassaan. Mikäli luvan myöntänyt viranomainen tekee muutoksen tekemäänsä päätökseen, työmaan toimintoja muutetaan vastaamaan uusia lupamääräyksiä, Laakso sanoo.

Toinen valitus tehtiin Helsingin hallinto-oikeuteen huhtikuun lopussa. Se koskee Kirkkotien katuosuuden katusuunnitelman hyväksymispäätöstä. Valittaja tuo siinä esille samoja huomioita, joista hän valitti jo vuonna 2016, eli mm. ylijäämämaiden sijoitukseen ja maaperään liittyviä ongelmia.

Samassa yhteydessä hän nostaa esille sen, että tiesuunnitelmaa on muutettu suunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Valittaja teki tiesuunnitelman muuttamisesta myös kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Hän kertoo Nurmijärven Uutisille, että olisi tehnyt uudesta tiesuunnitelmasta valituksen hallinto-oikeuteen, mutta päätyi kanteluun, kun valitus ei ollut juridisesti mahdollista.

Valittaja ihmettelee, miten tiesuunnitelmaa ei tarvinnut hyväksyä uudelleen, vaikka tien pintaa on korotettu useammasta kohdasta muutamalla metrillä.

– Kaikesta päätellen massaylijäämä oli tarkoitettu tien alkupäähän suunnitellun Lemminkäisen murskaamon raaka-aineeksi. Koska hanke ei ole toteutunut, on urakoitsija keksinyt urakkakilpailun jälkeen ilmeisesti kustannuksien pienentämiseksi, radikaalin muutoksen lainvoimaiseen tiesuunnitelmaan siten, että kaikki massaylijäämä sijoitetaan tien rakenteeseen nostamalla sen tasoa 1–3 metriä ja myös joihinkin ”maisemointeihin”, valittaja sanoo.

Antti Koski kiistää, että massaylijäämä olisi tarkoitettu Lemminkäisen murskaamon raaka-aineeksi.

– Urakoitsija on innovoinut tasauksen muutoksen jo tarjousvaiheessa Väylän asettamien reunaehtojen mukaisesti ja tarjoushinta on näin saatu edullisemmaksi, Koski sanoo ja tarkentaa, että tien tasausta ei nosteta koko ohikulkutien matkalla vaan esimerkiksi Kirkkotien eritasoliittymän alueella tasaus pysyy tiesuunnitelman mukaisena.

Koski muistuttaa myös, että lain mukaan tiesuunnitelmasta voidaan poiketa tiesuunnitelmaa muuttamatta, jos poikkeus on vaikutuksiltaan vähäinen. Muutoksen tulee olla lisäksi tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen.

– Tien korottamisen tarkoituksena ei ole saada tiesuunnitelman mukaisia ylijäämämassoja (620 00 m3) käytettyä tierakenteisiin, vaan alustavassa rakennussuunnitelmassa korkeusasemaa on nostettu ylijäämäisen massatasapainon parantamiseksi ja yhteiskuntatalou-dellisesti mahdollisimman edullisen toteuttamistavan löytämiseksi.

– Korkeusaseman nosto on ympäristöllisesti parempi ratkaisu kuin tiesuunnitelman ratkaisu, sillä tämä tarkoittaa samalla massojen kuljetusvolyymin pienenemistä, Koski vastaa.

Kunnan teknisen lautakunnan on tarkoitus muotoilla valitukseen lausunto kesäkuussa ja sen jälkeen asia etenee hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.