Nukarin avolouhoksen lupa kumottiin – asia palaa lautakunnan uudelleen käsittelyyn

Oikeus palautti asian lautakunnan uudelleen käsittelyyn.

Keskimmäinen sininen viiva osoittaa otto-alueen rajaa, punainen katkoviiva ottamisalueen rajaa ja toinen sininen viiva suunnittelualueen rajaa. Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus

Riikka Laine

Vaasan hallinto-oikeus on palauttanut Nukarille suunnitellun avolouhoksen uudelleen valmisteltavaksi.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus antoi tuusulalaiselle Krete Oy:lle luvan avolouhoksen perustamiseen Nurmijärven ja Hyvinkään rajan tuntumaan lokakuussa 2016.

Muun muassa lähialueen asukkaat, Nurmijärven kunta, Nurmijärven Luonto ja Vantaanjoen kalastusalue valittivat luvasta kuitenkin Vaasan hallinto-oikeuteen.

Perusteluina valituksissa käytettiin muun muassa erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista sekä kohtuutonta rasitusta lähialueen asukkaille.

Myös selvitykset hankkeen vaikutuksista hulevesiin, Vantaanjokeen ja joen meritaimenkantaan koettiin puuttellisiksi.

Hallinto-oikeus päätti viime viikolla, että Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätös kumotaan ja asia palautetaan ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeus katsoi, että luvanmyöntämisedellytyksiä ei voida riittävällä varmuudella arvioida asiassa esitetyn selvityksen perusteella.

Hallinto-oikeuden mukaan ympäristölautakunnan on uudessa käsittelyssä varattava hakijalle tilaisuus täydentää hakemustaan useamman osa-alueen kohdalta, mikäli Kreate haluaa jatkaa hakemustaan.

Hakemusta tulee täydentää muun muassa uudella meluselvityksellä, jossa on otettu huomioon kaikki hankealueen toiminnat (louhinta, murskaus, rikotus, maankaatopaikkatoiminta, lastaus ja kuljetukset alueella) sekä alueelle tuleva ja alueelta lähtevä kiviaineskuljetuksista ja maankaatopaikkakuljetuksista aiheutuva liikenne. Melutilanne tulee selvittää erikseen myös toiminnan alkuvaiheen tilanteessa.

Lisäksi hakemus kaipaa vielä täydennystä vähimmäisetäisyyksien toteutumisesta ja tarkennettua pintavesien tarkkailusuunnitelmaa, jossa on otettu huomioon sekä maa-ainesten ottotoiminta että maankaatopaikkatoiminta.

Vaasan hallinto-oikeus päätti samalla, että lisäselvityksen saatuaan ympäristölautakunnan on kuulutettava asia uudelleen ja pyydettävä lausunto kalatalousviranomaiselta ja tarvittaessa muilta viranomaisilta, minkä jälkeen lautakunta ratkaisee asian kokonaan uudelleen.

Tausta

Tuusulalainen Kreate sai 17.10.2016 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalta luvan kallion louhintaan ja murskaamiseen sekä maankaatopaikkatoimintaan Nurmijärven ja Hyvinkään rajalle Rantakulmantielle.

Ympäristölupa koskee 260 000 m3ktr (noin 702 000 tonnia) kalliokiviaineksen ottoa ja murskausta sekä maankaatopaikkatoimintaa, jolle saa ottaa vastaan loppusijoitettavaksi ja kierrätettäväksi pilaantumattomia maa- ja kiviaineksia vuodessa enintään 49 000 tonnia. Maankaatopaikan kokonaistäyttötilavuus saa olla enintään 539 000 m3ktr.

Kaikki ottamistoimintaan sisältyvät toiminnat sijoittuvat n. 8,7 hehtaarin suuruiselle alueelle ja varsinainen ottoalue, jolla louhinta tapahtuu, on noin 4,5 hehtaaria.

Ottotoiminta aiheuttaisi arkisin keskimäärin noin 15–20 raskaan ajoneuvon käyntiä ottamisalueelle vuorokaudessa. Maankaatopaikalle suuntautuva liikenne on arvioitu olevan noin 1500–2500 kuormaa vuodessa.

Vaasan hallinto-oikeus kumosi kuitenkin luvan ja palautti asian uudelleen valmisteluun.

Aiheeseen liittyvää

  1. Nurmijärvi valittaa Nukarin avolouhoksesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen 23.4.2018 6:30
  2. Nukarin avolouhos lähempänä toteutumista – Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valitukset 11.4.2018 6:35
  3. Nukarille tulee avolouhos – "päätös on lainvastainen" 14.10.2016 9:31

Kommentoi

Uutiskirje

Kun tilaat uutiskirjeen, saat päivittäin sähköpostiisi tärkeimmät paikalliset uutiset. Uutiskirje lähetetään sähköpostiisi joka päivä kello 14.

Lomaketta suojaa reCAPTCHA, johon pätevät Googlen Tietosuoja ja Käyttöehdot.

Palvelut