Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Ilvesvuori pohjoisen kaavasta valitus hallinto-oikeuteen – syynä alueelle kaavoitettu huoltoasema

Ympäristö: Valtuuston tammikuussa hyväksymästä Ilvesvuori pohjoisen asemakaavasta valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen.

Kirkonkylässä sijaitsevan Ilvesvuori pohjoisen asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Nurmijärven kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen tammikuussa.

Ilvesvuori pohjoinen on ollut yksi Kirkonkylän tärkeimmistä kaavoituskohteista. Asemakaava laajentaa Ilvesvuoren nykyistä työpaikka-aluetta Siippoontien pohjoispuolelle Hämeenlinnanväylän ja vanhan Hämeenlinnantien väliselle alueelle.

Hallinto-oikeuteen kaavasta valitti Ilvesvuoren nykyisellä työpaikka-alueella toimiva Huoltamot Varelius Oy, joka omistaa Myllykukon.

Valituksessa vaaditaan hallinto-oikeutta kumoamaan valtuuston tekemä päätös ja asemakaava siltä osin, kun asemakaavassa yhden tontin käyttötarkoitukseksi on osoitettu huoltoaseman korttelialue (LH).

Valtuuston hyväksymässä Ilvesvuori pohjoisen kaavassa on osoitettu paikka liikenneasemalle alueen eteläosaan Siippoontien varteen, Myllykukon läheisyyteen. Liikenneaseman yhteyteen voi kaavan mukaan sijoittaa päivittäistavarakauppaa enintään 400 kerrosneliömetriä.

– Kyseinen määräys on vastoin maakuntakaavaa sen johdosta, että Ilvesvuoren eteläisten osien voimassa olevissa asemakaavoissa kaupan kerrosala on käytetty kokonaisuudessaan, jonka vuoksi asemakaava-alueelle ei maakuntakaavan mukaan voida sijoittaa lisää kauppaa, valituksessa perustellaan.

Valituksen mukaan kunta ei ole esittänyt maakuntakaavasta poikkeamiselle hyviä perusteluja.

– Tässä tapauksessa LH-tontin kaavoitukselle ei esitetty mitään relevanttia syytä päivittäistavarakaupan osalta eikä muutoinkaan.

Kunta on jo aiemmissa kaavoitusvaiheissa vastannut huoltoasemaa koskeviin muistutuksiin. Kunta perustellut liikenneaseman tarvetta muun muassa sillä, että se lisää Ilvesvuoren alueen monimuotoisuutta ja vastaa alueen rakentumisen myötä kasvavaan huoltoasemapalveluiden ja vähittäiskaupan tarpeeseen.

Valituksen tehneet yrityksen mukaan huomioiden Kirkonkylän huoltoasemat ja Hämeenlinnanväylän varrella Kaivokselan ja Viinikan välillä toimivat huoltoasemat on kilpailutilanne erittäin kireä ja huoltoasemapalveluiden tarjonta jo entuudestaan laajaa.

– Mahdollinen kilpailun lisääntyminen uuden liikenneaseman rakentamisen muodossa Myllykukkoa vastapäätä vaikuttaa valittajan, Kirkonkylän ja lähialueen huoltoasemayrittäjien toimintamahdollisuuksiin ja toiminnan kannattavuuteen heikentävästi. Sen sijaan tällä ei voida olettaa olevan merkittävää palveluja lisäävää vaikutusta kuntalaisten tai alueella työssäkäyvien kannalta.

Valituksen mukaan kunta ei ole muistutuksista huolimatta teettänyt minkäänlaista konkreettista selvitystä huoltoasematoiminnan kilpailutilanteesta tai kuntalaisten tarpeesta uuden liikenneaseman palveluille.

Valittaja epäilee, että kunnan tarkoituksena on myydä LH-tontti jollekin isolle huoltoasematoimijalle.

– Huomioiden liikenneaseman kaavoituksen perusteista esitetyt riittämättömät selvitykset, tämä herättää kysymyksiä sen suhteen, että kenen intressissä asiassa toimitaan.

Maanantaina kokoontunut Nurmijärven kunnanhallitus määräsi maankäyttö- ja rakennuslain nojalla Ilvesvuoren pohjoisen asemakaavan tulemaan voimaan lukuun ottamatta kaavavalituksen kohteena olevaa tonttia.

– Koska valitus kohdistuu ainoastaan yhden tontin käyttötarkoitukseen, on mahdollista saattaa asemakaava muilta osin voimaan, tekninen johtaja Jouko Lehtonen kommentoi.

Mikäli hallinto-oikeus hyväksyy Huoltamot Varelius Oy:n valituksen, tarkoittaa se valituksen kohteena olevan LH-tontin osalta asemakaavan laatimista uudelleen, mutta ei Lehtosen mukaan vaikuta muun alueen asemakaavaratkaisuun.

Ilvesvuori pohjoisen rakentamisen aloitusajankohta ei ole Lehtosen mukaan vielä varma.

Aiemmin on arvioitu, että kunnallistekniikan rakentaminen Ilvesvuori pohjoisessa voisi alkaa vuonna 2021. Valituksen alaista tonttia koskevat toimenpiteet voivat kuitenkin myöhästyä 1–2 vuotta.