Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Omin työvälinein, hygieniasta ja turvaväleistä huolehtien – koululaiset palaavat näillä ohjeilla kouluun

Nurmijärven kunta on antanut tänään tarkempia ohjeita torstaina kouluun palaaville oppilaille.

Oppilaat saapuvat lähikouluihinsa torstaina 14.5. lukujärjestyksen mukaisesti

Tiedotteen mukaan lähiopetusjakson aikana noudatetaan lukujärjestyksen mukaisia koulun aloitus- ja päättymisaikoja. Sen sijaan lukuvuoden viimeisinä päivinä koulupäivät ovat lyhyempiä. Aikavälillä 28.–29.5. koulu päättyy kaikilla oppilailla klo 12. Lukuvuoden päättymispäivä 30.5. on vähintään 60 minuutin mittainen.

– Koulutyön aloitukseen ja aikatauluihin liittyvät käytännöt tiedotetaan kouluittain, sivistysjohtaja Tiina Hirvosen ja opetuspäällikkö Kati Luostarisen allekirjoittamassa tiedotteessa kerrotaan.

Kunnan ohjeistuksessa kerrotaan, että koulupäivän aikana opiskeltavat oppiaineet sekä oppituntien pituus ja välituntien ajankohdat saattavat poiketa lukujärjestyksessä ilmoitetusta.

– Näillä toimenpiteillä varmistetaan, että eri oppilasryhmät pysyvät koulupäivän aikana erillään toisistaan.

Kunta on linjannut, että oppilaat opiskelevat omissa ryhmissä ja omassa opetustilassa koko koulupäivän ajan.

Myöskään oppilasryhmiin ei tehdä muutoksia eli ryhmät/luokat ovat samat kuin ennen poikkeustilannetta.

Alakoulujen osalta on linjattu myös, että luokka pysyy koko koulupäivän ajan samassa tilassa oman opettajan kanssa. Lisäksi ryhmässä saattaa toimia kyseiselle ryhmälle osoitettuna toinen opettaja ja/tai koulunkäynnin ohjaaja. Myös erityisopettajat ja opiskeluhuollon henkilöstö ovat tarvittaessa oppilaiden ja opetusryhmien tukena.

Alkuluokkien osalta ryhmiä sen sijaan hajautetaan, kun esiopetuksen oppilaat opiskelevat omana ryhmänä varhaiskasvatuksen opettajan kanssa, ja alkuluokkien 1. ja 2. vuosiluokan oppilaat opiskelevat omana ryhmänä luokanopettajan kanssa.

Yläkouluissa opetus jatkuu siten, että luokka pysyy pääsääntöisesti koko koulupäivän samassa tilassa ja opettajat vaihtuvat opetettavan oppiaineen mukaisesti. Lisäksi ryhmässä saattaa toimia kyseiselle ryhmälle osoitettuna koulunkäynnin ohjaaja.

– Valinnaisissa aineissa opetusryhmä muuttuu, jos opetusta ei muuten saada järjestettyä. Mikäli eri opetusryhmiä yhdistetään jossain oppiaineessa, huolehditaan ryhmän väljyydestä ja oppilaiden välisistä etäisyyksistä. Erityisopettajat ja opiskeluhuollon henkilöstö ovat tarvittaessa oppilaiden ja opetusryhmien tukena, tiedotteessa kerrotaan.

Vaikka opetus pääosin järjestetään lukujärjestyksen mukaisesti, niin kunta on linjannut, että niissä oppiaineissa joiden opetusryhmissä on eri koulujen oppilaita, ei järjestetä opetusta. Tällaisia oppiaineita ovat vuosiluokkien 4–6 A2-kieli sekä kaikkien vuosiluokkien ortodoksiuskonto ja katolinen uskonto.

– Näiden oppiaineiden osalta oppilaiden lukujärjestys muuttuu, ja muutoksista tiedotetaan kouluittain.

Kunnan ohjeistus kouluruokailuun on, että ruokailu järjestetään joko ryhmän omassa luokassa tai porrastetusti koulun ruokalassa. Oppilasryhmät pidetään ruokailussa erillään toisistaan. Ruuat annostellaan oppilaille. Tarkemmat ruokailukäytännöt päätetään ja tiedotetaan kouluittain.

Välitunteja porrastamalla kunta pyrkii pitämään huolen, etteivät koululaiset kohtaa muiden ryhmien oppilaita ja saman ryhmän oppilaiden välinen väljyys säilyy.

– Välitunnit pidetään oman opettajan johdolla ja valvonnassa, ryhmän oman aikataulun mukaisesti.

Koulukuljetuksista ei ole vielä kunnan perjantaina julkaisemassa tiedotteessa tarkkoja ohjeita, vaan tiedotteessa kerrotaan, että kuljetuksista vastaava tiimi selvittää ensin oppilaiden kuljetustarpeen ja sopii järjestelyistä.

– Oppilaan poissaoloihin liittyvät koulukuljetusten peruutukset tehdään normaalin käytännön mukaisesti Kouluun.fi-palvelun kautta.

Perheiltä pyydetään myös ilmoituksia iltapäiväkerhoihin osallistumisesta. Niillä lapsilla, jotka ovat kuluvana lukuvuonna mukana iltapäivätoiminnassa on mahdollisuus osallistua iltapäivätoimintaan myös kevätlukukauden loppuun. Perheitä pyydetään ilmoittamaan asiasta lapsen omaan iltapäivätoiminnan toimipisteeseen.

Käsien pesua kouluissa tullaan tekemään aktiivisesti, ja hygieniasta huolehditaan koulupäivän aikana muutenkin viranomaisten ohjeistuksen mukaisesti. Kunnan tiedotteen mukaan koulutyön turvallisuutta tukeviin käytäntöihin ja ohjeisiin tutustutaan kouluissa heti koulutyön alkaessa 14.5.

– Asianmukainen ja riittävän usein tapahtuva käsienpesu on tehokkain tapa ylläpitää oppilaiden terveyttä ja välttää tartuntoja. Kouluissa on käytössä myös desinfioivia käsihuuhteita, Hirvonen ja Luostarinen kertovat.

Samalla tiedotteessa muistutetaan, että sairaana ei saa tulla kouluun, ja jos sairastuu, niin sairastumisesta ilmoitetaan mahdollisimman pian oppilaan opettajalle tai luokanvalvojalle Wilman välityksellä.

– Eri oppilasryhmien välisiä kohtaamisia vältetään. Oppilasryhmän sisällä huolehditaan riittävästä väljyydestä mm. järjestämällä opiskelutiloja, siirtämällä suurimpia ryhmiä isompiin tiloihin ja opiskelemalla ulkona.

– Oppilaat käyttävät opiskelussa myös lähtökohtaisesti omia välineitään ja yhteisten välineiden käyttöä pyritään välttämään. Mikäli yhteisten välineiden käyttö on opiskelun kannalta välttämätöntä, koulu huolehtii välineiden puhdistuksesta jokaisen käyttökerran jälkeen.

Poissaolohakemuksia on tullut kouluihin jo jonkun verran, mutta kunnan tiedotteen mukaan pidempien poissaolojen anominen on edelleen mahdollista. Pidempiä poissaoloja anotaan Wilman kautta.

– Pidempää poissaoloa tulisi anoa hyvissä ajoin, jotta anomuksen käsittelyyn jää aikaa ja poissaoloon liittyvät järjestelyt ehditään tehdä ennen poissaoloa. Ja hakemukseen kirjataan aina perustelut poissaololle. Sen sijaan hakemukseen ei liitetä, eikä kouluun toimiteta lääkärintodistuksia.