Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Iso maankäsittelyalue Röykkään? – Louhintaa, murskausta, betonijätteen käsittelyä ja ylijäämämaiden hyödyntämistä

ASM Kiviainespalvelu Oy suunnittelee suurta maankäsittelyaluetta Röykkään. Yritys hakee Etelä-Suomen aluehallintovirastolta 756 000k-m3 louhinta- ja murskauslupaa 7,1 ha:n kokoiselle ottamisalueelle. 10 vuoden lupaa haetaan kallion louhintaan, louheen murskaukseen, betonijätteen käsittelyyn sekä ylijäämämaiden hyödyntämiseen.

Kiinteistö, jolle lupaa haetaan, sijaitsee Leikontiellä Nurmijärven länsiosassa noin yhdeksän kilometriä Kirkonkylästä länteen. Sen koillispuolella oleva Röykän-Kassakummun taajama on lähimmillään kilometrin päässä kohteesta. Alue on maa- ja metsätalousaluetta, eikä siellä ole yleis- tai asemakaavaa.

Kiinteistön ympäristössä on yksittäisiä vakinaisia asuinrakennuksia ja loma-asuntoja. Lähin asuttu rakennus on 400 metrin päässä louhinta- ja murskausalueesta Vierikkalammen rannalla sijaitseva loma-asuinto. Lammen rannalla on yhteensä kolme loma-asuintoa, joista muut ovat yli puolen kilometrin päässä.

ASM Kiviainespalvelu Oy:n ottamissuunnitelman ja ympäristöhakemuksen mukaan ottamisalueen reunalle rakennetaan meluvalli alueen pintamaista ja muualta tuotavista ylijäämämaista. Valli rakennetaan vähintään viiden metrin korkuiseksi. Loma-asuntojen suuntaan muodostuu noin 22-25 metriä korkea melueste, kun louhintaseinämän jatkona on viiden metrin korkuinen maavalli.

Toimintaa ei aloiteta ennen kun aloitusalueen ympärille on rakennettu meluvallin matalampi aloitusvaihe. Aloitusvaiheen alueelta on pidempi etäisyys lähimpiin asuinrakennuksiin.

Melumallinnuksen mukaan toiminnan aiheuttama keskiäänitaso ei ylitä melutason raja-arvoja ympäristön asuinkohteissa, kun suunnitellut meluntorjuntatoimet toteutetaan.

Alueella käytetään murskauslaitosta, joka koostuu yhdestä tai useammista murskaus- ja seulontayksiköistä. Murskaus tehdään polttoöljykäyttöisellä laitoskokonaisuudella. Ylisuuret louheet ja kivet rikotetaan iskupalkkivasaralla ennen murskausta. Valmiit tuotelajikkeet varastoidaan 6–12 metriä korkeisiin kasoihin. Kiviainestuotteet kuljetetaan käyttökohteeseen kuorma-autoilla tai ajoneuvoyhdistelmillä.

Murskauslaitos pyritään sijoittamaan mahdollisuuksien mukaan lähellä louhintaseinämää, jolloin melun ja pölyn leviäminen ympäristöön vähenee ja louheen siirtomatkat lyhenevät. Pölyhaitan syntymistä ehkäistään mm. kiviaineksen putoamiskorkeuden säätelyllä, koteloinneilla ja tarvittaessa kastelulla.

Alueella varastoidaan ja käsitellään myös muualta tuotua ylijäämämaata ja louhetta. Ylijäämämaita tuodaan alueelle enintään 48 000 tonnia vuodessa. Lisäksi alueella varastoidaan ja käsitellään betoni- ja tiilijätettä enintään 90 000 tonnia vuodessa.

Kuljetuksissa hyödynnetään meno-paluukuormia, joka vähentää ajomääriä. Osa kuljetuksista suuntautuu Leikontietä pohjoiseen, osa etelään.

Maankäsittelyalueen toiminta on ympärivuotista mutta jaksottaista. Toiminta-ajoiksi yritys esittää seuraavia: poraus ma–pe klo 7–21, räjäytykset ma–pe klo 8–18, rikotus ma–pe klo 8–18 ja murskaus ma–pe klo 7–22. Kuljetuksia esitetään tehtävän ma–pe klo 6–22, tarvittaessa lauantaisin klo 7–18 sekä poikkeuksellisesti myös muina aikoina.

ASM Kiviainespalvelu Oy:llä on jo toimintaa Metsä-Tuomelan jäteaseman viereisellä tontilla Iivarin metsätiellä. Myös tuon alueen osalta ympäristölupa on avi:n käsittelyssä.

ASM Kiviainespalvelu Oy:n hakemukseen liittyvä kuulutus on nähtävillä 3.6.2020 asti aluehallintovirastojen verkkosivuilla www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. Asianomaiset voivat tehdä asiasta muistutuksen. Muut kuin asianomaiset voivat kertoa asiasta mielipiteensä. Muistutus tai mielipide tulee toimittaa 3.6.2020 mennessä joko sähköisen asioinnin kautta www.avi.fi/muistutus, sähköpostina ymparistoluvat.etela@avi.fi, postitse Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 110, 00521 Helsinki.