Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Nuorisovaltuusto toivoo lukion keskittämistä Kirkonkylään – tärkein asia koulutuksen korkea laatu

Nuoret painottavat lukioratkaisussa opetuksen laatua.

Nurmijärven nuorisovaltuusto pitää tärkeimpänä asiana tulevassa lukioratkaisussa tarjottavan koulutuksen kokonaisvaltaista korkeaa laatua.

Nuorisovaltuuston kannanoton mukaan tähän liittyy muun muassa opintojen joustavuus ja tukipalveluiden saatavuus.

Sen vuoksi nuorisovaltuusto kannattaa lukion keskittämistä Kirkonkylään.

– On selvää, että keskitetty lukio pystyy tarjoamaan opiskelijoille merkittävästi laajemman ja joustavamman kurssitarjonnan. Ylioppilastodistuksen merkitys korkeakouluopintoihin hakeutumisessa on kasvanut viime vuosina merkittävästi, ja onkin erittäin tärkeää, että opiskelijat pystyvät suunnittelemaan opintonsa niin, että he saavat suoritettua tarvittavat kurssit oikeaan aikaan.

– Kun valikoima on riittävä, vältytään tilanteilta, joissa opiskelija joutuu valitsemaan kahden samaan aikaan pidettävän kurssin väliltä. Laajempi kurssitarjotin antaa mahdollisuuden joustavaan opintojen suunnitteluun, jolloin opiskelijan ei välttämättä tarvitse valita kirjoitettavia aineita kovin aikaisin ja kirjoitussuunnitelmien muuttaminen esimerkiksi toisen vuosikurssin aikana on vielä mahdollista, nuorisovaltuusto lausuu.

Nuva katsoo myös, että yhden toimipisteen lukiossa voidaan suuremman opiskelijamäärän vuoksi tarjota myös kattavammat ja helpommin saavutettavat opiskelijahuollon, erityisopetuksen ja opinto-ohjauksen palvelut.

Lisäksi nuoret näkevät myös lukio-opetuksen tasa-arvoisuuden tärkeänä.

– Tällä hetkellä Nurmijärven lukion eri toimipisteissä tasa-arvo ei toteudu opetusryhmien ollessa säännönmukaisesti pienempiä toisessa toimipisteessä.

Nurmijärven lukion tulevaisuutta pohdittaessa on mietitty myös sitä, että pitäisikö lukion tulevaisuudessa sijaita yläkoulun yhteydessä vai ei.

Nuorisovaltuuston mielestä lukion erillisyys peruskoulusta sekä tilojen että toiminnan osalta toisi monia hyötyjä.

– Erillisessä lukiossa opettajat erikoistuisivat kokonaan lukio-opetukseen, mikä luonnollisesti mahdollistaisi paremmin opetuksen tasoon ja sen kehittämiseen panostamisen. Myös yleisesti lukiotoiminnan kehittäminen tulevaisuudessa olisi helpompaa, jos samoissa tiloissa toimiva peruskoulu ei asettaisi rajoitteita, ja tämä pätee yhtä lailla myös peruskoulun toimintaan.

Nuva toteaa omassa kannanotossaan, että lukioikäisten nuorten näkökulmasta lukion erillisyys peruskoulusta tekee lukiosta huomattavasti houkuttelevamman vaihtoehdon.

– Esimerkiksi moni nuori valitsee kunnan ulkopuolisen lukion nimenomaan siksi, ettei halua jatkaa vanhassa yläkoulussaan. Fyysinen erillisyys mahdollistaisi myös tilojen suunnittelemisen täysin huomattavasti peruskoulusta eroavan lukiokoulutuksen tarpeiden mukaan. Omat tilat parantaisivat lisäksi lukio-opiskelijoiden viihtyvyyttä ja opiskelurauhaa.

Nurmijärven kunta kysyi palveluverkkopäätösten tueksi nuorten kantaa asiaan ennen koulujen lukuvuoden päätöstä. Kyselyn mukaan nuoret kokevat, että lukion helppo saavutettavuus julkisella liikenteellä on erittäin tärkeää ja lukion fyysinen sijainti oman kodin lähellä on siihen nähden toissijaista.

Nuorisovaltuusto puolestaan uskoo, että hyvillä julkisen liikenteen yhteyksillä lukion saavutettavuus varmistuisi myös yhden toimipisteen mallissa.

– Vaikka siirtyminen yhden toimipisteen malliin kasvattaisikin joidenkin opiskelijoiden koulumatkan pituutta, ei etäisyys lukioon kasvaisi missään päin kuntaamme kohtuuttomaksi. Nuoret liikkuvat tälläkin hetkellä myös muissa kunnissa oleviin lukioihin.

Nuva katsoo, että lukioverkoston tulee olla maantieteellisesti tasapainoinen kunnan alueella, eikä lukiokoulutuksen keskittäminen Rajamäelle ole tämän vuoksi realistinen vaihtoehto.

– Keskittämällä kunnallinen lukiokoulutus Kirkonkylään voitaisiin varmistaa se, että kohtuullisen matkan päässä kunnan suurimmasta taajamasta sijaitsee tulevaisuudessakin laadukas lukio, johon pääsee myös matalammalla keskiarvolla. Valittaessa lukion tarkkaa sijoituspaikkaa Kirkonkylällä tulisi huomioida erityisesti paikan saavutettavuus ja rakentamiskustannukset.

Nuorisovaltuusto katsoo, että yhtä suurempaa ja erillistä, moderneissa tiloissa toimivaa lukiota olisi helpompaa ja edullisempaa muunnella vastaamaan esimerkiksi lukio-opetuksen ja lukion opiskelijamäärien suuriinkin muutoksiin.

– Keskitetty lukioratkaisu olisi myös tilojen kannalta riskittömämpi, sillä nykyiset Kirkonkylän toimipisteen tilat vaativat todennäköisesti kunnostusta lähitulevaisuudessa eivätkä joka tapauksessa tälläkään hetkellä vastaa täysin nykyaikaisen lukiokoulutuksen tarpeisiin.

– Keskitetyn lukion sijoittamista Kirkonkylään puoltaa myös kunnan palveluverkon tasapuolinen kehittäminen pitkällä aikavälillä.

Vaikka Nuva pitää kunnan talouden kestävyyttä tärkeänä, niin nuorten mielestä nykytilannetta voida pitkittää vain siksi, että ei olla varmoja tulevaisuuden tuomista vaatimuksista ja mahdollisuuksista.

– Nurmijärven lukiolla on merkittäviä tilahaasteita, ja niiden vuoksi nyt on välttämätöntä tehdä jokin pitkäaikaisempi ratkaisu lukiokoulutuksen järjestämisestä.

– Lukion keskittäminen Kirkonkylään olisi pitkällä aikavälillä kunnan lukiokoulutuksen tulevaisuuden sekä kokonaiselinvoiman kannalta toimivin ratkaisu.