Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Nukarin avolouhos korkeimmassa hallinto-oikeudessa – valituslupahakemukset hylättiin

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on hylännyt Nukarille suunniteltuun avolouhokseen liittyvät valituslupahakemukset. KHO:n päätös tarkoittaa sitä, että hallinto-oikeuksien aiemmat päätökset jäävät voimaan.

Tapauksessa on kyse Nukarille, Nurmijärven ja Hyvinkään rajalle suunnitellusta Kreate Oy:n avolouhoksesta.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta myönsi lokakuussa 2016 yritykselle louhokseen liittyvät maa-aines- ja ympäristöluvat.

Ympäristölautakunnan päätöstä kuitenkin vastustettiin.Muun muassa Nurmijärven kunta valitti myönnetystä maa-ainesluvasta Helsingin hallinto-oikeuteen ja myönnetystä ympäristöluvasta Vaasan hallinto-oikeuteen.

Keväällä 2018 Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Nurmijärven kunnan maa-ainesluvasta tekemän valituksen. Hallinto-oikeuden mukaan hanke täyttää maa-aineslaissa luvan myöntämiselle asetetut edellytykset. Oikeuden mukaan hankkeesta ei lupapäätöksen mukaisesti toteutettuna aiheudu maa-aineslaissa tarkoitettuja haitallisia vaikutuksia, kuten kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteisiin tai pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista.

Tämän jälkeen Nurmijärven kunta haki valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Korkein hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi toukokuussa antamallaan päätöksellä kyseisen valituslupahakemuksen.

Keväällä 2019 Vaasan hallinto-oikeus puolestaan päätti, että Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätös Nukarin avolouhoksen ympäristöluvasta kumotaan ja asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Hallinto-oikeus katsoi, että luvanmyöntämisedellytyksiä ei voida riittävällä varmuudella arvioida asiassa esitetyn selvityksen perusteella.

Hallinto-oikeuden mukaan ympäristölautakunnan on uudessa käsittelyssä varattava hakijalle, Kreate Oy:lle, tilaisuus täydentää hakemustaan useamman osa-alueen kohdalta, mikäli Kreate haluaa jatkaa hakemustaan. Hakemusta tulee täydentää muun muassa uudella meluselvityksellä, jossa on otettu huomioon kaikki hankealueen toiminnot.

Vaasan hallinto-oikeus päätti samalla, että lisäselvityksen saatuaan ympäristölautakunnan on kuulutettava asia uudelleen ja pyydettävä lausunto kalatalousviranomaiselta ja tarvittaessa muilta viranomaisilta, minkä jälkeen lautakunta ratkaisee asian kokonaan uudelleen.

Tästäkin hallinto-oikeuden päätöksestä haettiin valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Korkein hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi toukokuussa myös tämän valituslupahakemuksen.

Korkeimman oikeuden päätökset tarkoittavat sitä, että hallinto-oikeuksien päätökset jäävät voimaan.

Asian käsittely jatkuu siis tulevaisuudessa ympäristöluvan osalta Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa.

– Maa-aineslupa on lainvoimainen ja ympäristölupaa täydennämme pyydetyn mukaisesti muutaman kohdan osalta, Kreate Oy:stä kerrotaan Nurmijärven Uutisille.

Avolouhosta on kaavailtu Nurmijärven ja Hyvinkään rajalle Rantakulmantielle.

Louhinta-alue olisi pinta-alaltaan 4,5 hehtaaria. Kaikkineen ottotoimintaan liittyvä alue olisi 8,7 hehtaaria.

Alue sijaitsee noin 500 metrin etäisyydellä joesta.