Nurmijärvi suhtautuu myönteisesti jätehuollon perusmaksuun – toivoo myös erillistä kuntalisää

Nurmijärven kunta suhtautuu myönteisesti jätelautakunta Kolmenkierron ja Kiertokapula Oy:n toiminta-alueella suunnitteilla olevan jätehuollon perusmaksun käyttöönottoon.

Maanantaina kokoontunut Nurmijärven kunnanhallitus antoi lausunnon jätehuollon perusmaksuehdotuksesta. Lausunnossa todetaan, että jätemaksun kautta voidaan edesauttaa sekajätteen hinnankorotuspaineen hillitsemistä ja hinnoittelun läpinäkyvyyttä sekä rahoittaa palvelutason mahdolliset nostotarpeet.

Lisäksi kunta toteaa, että perusmaksun käyttöönotto olisi askel kohti oikeudenmukaisempaa jätehuollon kustannusten jakautumista.

Kunnanhallituksen kokouksessa Esa Laitinen (ps.) teki vastaesityksen siitä, ettei perusmaksua hyväksyttäisi, van maksu määritettäisiin painon mukaan.

Vastaesitys kuitenkin raukesi kannattamattomana ja kunnanhallitus päätti asian pohjaesityksen mukaan.

Kiertokapulan suunnitelmissa on ottaa perusmaksu käyttöön vuoden 2022 alusta alkaen (NU 13.6.20).

Kiertokapulan suunnitelmissa on ottaa perusmaksu käyttöön vuoden 2022 alusta alkaen.

Perusmaksun käyttöönotto tarkoittaisi sitä, että jatkossa asuinkiinteistöjen jätemaksu koostuisi sekä vuosittain maksettavasta perusmaksusta että kiinteistön jäteastian tyhjennysmaksusta. Omakotitalojen perusmaksu olisi 32, rivi- ja ketjutalojen 22, asuinkerrostalojen 22 ja vapaa-ajan asuntojen 16 euroa vuodessa.

Jätehuollon perusmaksun tarkoituksena on Kiertokapulan mukaan rahoittaa muun muassa alueen jätehuollon palvelujen parantaminen, jätehuoltoviranomaisen toimintakulut ja jätehuollon järjestämisen kiinteät kustannukset.

Perusmaksu mahdollistaisi Kiertokapulan mukaan myös muun muassa hyötyjätteiden maksuttoman vastaanoton.

Nurmijärven kunta toteaa lausunnossaan suhtautuvansa myönteisesti myös jätehuollon perusmaksuun mahdollisesti sisällytettävään erilliseen kuntalisään.

– Kunnalle on tärkeää, että jätelautakunta mahdollistaa perusmaksuun tehtävän huoneistokohtaisen lisämaksun Nurmijärven kunnan alueella siirtymävaiheessa syntyvien kustannusten kattamiseksi, lausunnossa todetaan.

Näitä siirtymävaiheessa syntyviä kustannuksia ovat biojätteen kuljetuksen ja eräät kaatopaikan kustannukset.

– Kunta saa siirtymäaikana jätetuottoja biojätteen kuljetuksesta ja jätteen loppusijoittamisesta jätetäytölle, mutta vielä tuotot eivät kata kaikkia kaatopaikkaan liittyviä kustannuksia.

– Kaatopaikan kustannuksia ei tulisi jatkossakaan jyvittää biojätettä erilliskeräävien asukkaiden kustannettaviksi. Tasapuolisuuden ja jatkuvuuden kannalta jätehuollon perusmaksuun tehtävä, huoneistokohtainen lisämaksu Nurmijärven kunnan alueella olisi eräs hyvä vaihtoehto siirtymävaiheen kustannusten kattamiseen, kunnanhallitukselle toimitetussa esityksessä todetaan.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut