Uusi asuinalue suunnitteilla Ketunkallioon – Osa asukkaista huolissaan lähimetsän kohtalosta

Ympäristö: Osa klaukkalalaisista huolissaan lähimetsän kohtalosta.

Ketunkallion alue on monelle haikalalaiselle ja mäntysalolaiselle tärkeä lähiluontokohde. Nyt alueelle ollaan kaavoittamassa uutta pientalovaltaista asuinaluetta. Nurmijärven kunnalta kuitenkin kerrotaan, että esimerkiksi Ketunkallion laki on jäämässä rakentamisen ulkopuolelle. Riikka Jokinen
Riikka Jokinen

Riikka Jokinen

Nurmijärven kunta on kaavoittamassa uuden pientalovaltaisen asuinalueen Klaukkalan Jokimetsän alueelle, tutummin Ketunkallioon.

Alueen asemakaavan muutos ilmoitettiin vireille tulleeksi lokakuussa.

Etelässä Haikalan asuinalueeseen, lännessä Ylisjokeen ja idässä Vuorenhaltijantiehen rajautuvan alueen asemakaavan muutoksen tarkoituksena on osoittaa alueelle kysyntää vastaavia tontteja pääasiassa pientalorakentamiseen ja jonkin verran yhtiömuotoiseen toteutukseen.

Tällä hetkellä alue on rakentamatonta metsäistä aluetta, osittain hakkuualuetta, sekä peltoa.

Alue sijaitsee lähellä uutta ohikulkutietä sekä Haikalan ja Mäntysalon kouluja ja päiväkoteja.

Nurmijärven kunnan vs. asemakaavapäällikkö Hannes Häkkinen muistuttaa, että kyseisellä alueella on voimassa vuonna 2017 hyväksytty Klaukkalan osayleiskaava.

Osayleiskaavassa alue on pientalovaltaista asuinaluetta, jonka toteuttamisen edellytyksenä on että Klaukkalantien ja Kirkkotien kiertoliittymä on toteutettu. Lisäksi alueella on virkistysaluetta ja luonnonsuojelullisesti arvokasta aluetta, muun muassa lepakoiden tärkeä ruokailualue ja siirtymisreitti.

– Klaukkalan osayleiskaavan mukaan osa alueesta on merkinnällä AP-3 Pientalovaltainen asuinalue (alueen kerrosalasta pääosa varataan rivi- ja ryhmäpientaloja tai tehokkuusluvultaan vastaavanlaisia asuntotyyppejä varten) ja osa alueesta merkinnällä AP-4 Pientalovaltainen asuinalue (alueen kerrosalasta pääosa varataan erillispientaloja varten). Asemakaavaa aletaan suunnittelemaan tältä pohjalta. Tarkempaa tietoa tonttimääristä meillä ei vielä ole, koska suunnittelutyö on vasta aluillaan, Häkkinen sanoo.

Asemakaavassa alue on toistaiseksi lähivirkistysaluetta (VL) ja maatalousaluetta (M).

Koko suunnittelualueen pinta-ala on noin 53 hehtaaria. Alue on pääosin kunnan omistuksessa, ja asemakaavanmuutos laaditaankin kokonaan kunnan omistamalle maalle.

– Suunnittelualueelle muodostetaan ensin kaavarunko, jossa huomioidaan alueen luontoarvot sekä viheryhteystarpeet. Alustavien tarkastelujen mukaan edellä mainitut muodostavat merkittävän osan alueen pinta-alasta. Myös kunnallistekniikka vaatii omat tilavarauksensa. Alue on haastava pinnanmuotojensa vuoksi, joten vaihtoehtoisia kaavarunkoja ei välttämättä synny kovinkaan montaa, Häkkinen selventää.

Useat Nurmijärven Uutisiin yhteyttä ottaneet kuntalaiset ovat vireillä olevasta asemakaavamuutoksesta huolissaan. He muistuttavat, että Ketunkallio on etenkin klaukkalalaisille kallisarvoinen lähiluontokohde, jossa on muun muassa maastopyörälenkkejä, marjastus- ja sienestysmaita, ulkoilupolkuja sekä kauniita kallioita.

Häkkinen puolestaan muistuttaa, että alueen tuleva maankäyttö on osoitettu Klaukkalan hyväksytyssä osayleiskaavassa pääosin asumiseen.

– Kunta toteuttaa tässä kohdassa myös asemakaavoitusohjelmaansa. Kaikkea aluetta ei kuitenkaan osoiteta rakentamiselle, joten lähivirkistysalueita, kuten kallioita ja metsää, alueelle tulee varmasti jäämään.

Esimerkiksi alueella sijaitsevat Ketunkallion laki ja Ketunkallion korpi ovat lähtökohtaisesti jäämässä rakentamisen ulkopuolelle.

– Alueen suunnittelu on vasta alussa, joten tarkkoja aluerajauksia ei ole vielä olemassa.

Osa kuntalaisista myös pohtinut, miksi juuri Ketunkallioon halutaan uusi asuinalue. Häkkisen mukaan alue soveltuu hyvin asunrakentamiselle, koska se tukeutuu jo olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen ja palveluihin sekä uuteen ohikulkutiehen. Alue on myös pääosin kunnan omistuksessa.

Tavoiteaikataulun mukaan Jokimetsän alueen asemakaavan muutosluonnos on tarkoituksena saada käsittelyyn alkuvuonna 2021 ja muutosehdotus loppukesästä 2021.

Varsinainen asemakaavanmuutos tulee hyväksymiskäsittelyyn tämän hetken tavoiteaikataulun mukaan loppuvuodesta 2021. Asemakaavamuutoksen hyväksyy valtuusto.

Vielä ei kuitenkaan ole tietoa siitä, milloin asuinalue lähtee rakentumaan.

– Aikataulu riippuu täysin siitä, koska kunnallistekniikan rakentamiseen varataan rahat investointiohjelmassa, Häkkinen muistuttaa.

Vastaavantyyppinen, uuden ohikulkutien tuntumaan sijoittuva asuinalue on suunnitteilla myös ohikulkutien ja Luhtajoen väliselle alueelle. Myös tämä alue on osoitettu Klaukkalan osayleiskaavassa asuinrakentamiseen.

Nyt nähtävillä

Klaukkalan Jokimetsän asemakaavan valmistelua ja vuorovaikutusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 29. lokakuuta asti Nurmijärven kunnanviraston palvelupisteen aulassa (Keskustie 2B) sekä Klaukkalan kirjastolla (Kuonomäentie 2). Kaava-aineistot ovat nähtävillä myös kunnan kotisivuilla www.nurmijarvi.fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan liittyviä mielipiteitä voi esittää sen nähtävillä oloaikana sekä koko kaavaprosessin ajan aina ehdotusvaiheeseen saakka. Kirjallinen palaute tulee lähettää osoitteella kunta@nurmijarvi.fi tai postitse Nurmijärven kunta / Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta, PL 37, 01901 Nurmijärvi.

Kommentoi

Tilaa uutiskirje

Kun tilaat uutiskirjeen, saat päivittäin sähköpostiisi tärkeimmät paikalliset uutiset. Uutiskirje lähetetään sähköpostiisi joka päivä kello 14.

Lomaketta suojaa reCAPTCHA, johon pätevät Googlen Tietosuoja ja Käyttöehdot.

Palvelut