Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Nukarin avolouhoksen ympäristölupa jälleen vireillä – sisältää aloituslupahakemuksen ennen lainvoimaisuutta

Nukarille suunnitellun avolouhoksen ympäristölupa on jälleen vireillä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa Kreate Oy:n täydennettyä lupahakemustaan. Elokuussa jätetyt täydennykset koskevat meluselvitystä, pintavesien tarkkailusuunnitelman täydentämistä sekä suojaetäisyyksiä lähimpiin häiriintyviin kohteisiin.

Ympäristöluvan vireilläolokuulutus on nähtävillä 25.11.2020–4.1.2021 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla ja Nurmijärven kunnan verkkosivuilla.

Kyse on Kreate Oy kesäkuussa 2014 ympäristölautakunnassa vireille laittamasta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee maankaatopaikkatoimintaa sekä kallion louhimista ja murskaamista Huhmarin alueella. Lupahakemus sisälsi myös aloituslupahakemuksen toiminnan aloittamiseksi ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Ympäristölautakunta myönsi lokakuussa 2016 hakijalle louhokseen liittyvät maa-aines- ja ympäristöluvat, mutta hylkäsi aloituslupahakemuksen. Muun muassa Nurmijärven kunta valitti maa-ainesluvasta Helsingin hallinto-oikeuteen ja ympäristöluvasta Vaasan hallinto-oikeuteen.

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi keväällä 2018 Nurmijärven kunnan maa-ainesluvasta tekemän valituksen. Hallinto-oikeuden mukaan hanke täyttää maa-aineslaissa luvan myöntämiselle asetetut edellytykset.

Tämän jälkeen Nurmijärven kunta haki valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta, joka hylkäsi toukokuussa valituslupahakemuksen.

Keväällä 2019 Vaasan hallinto-oikeus puolestaan kumosi Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätöksen ympäristöluvasta ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Se ei pitänyt esitettyjä selvityksiä riittävinä ympäristöluvan myöntämiselle.

Hallinto-oikeuden mukaan ympäristölautakunnan oli uudessa käsittelyssä varattava Kreate Oy:lle tilaisuus täydentää hakemustaan muun muassa meluselvityksen osalta.

Hallinto-oikeus päätti samalla, että lisäselvityksen saatuaan ympäristölautakunnan on kuulutettava asia uudelleen ja pyydettävä lausunto kalatalousviranomaiselta ja tarvittaessa muilta viranomaisilta, minkä jälkeen lautakunta ratkaisee asian uudelleen.

Tästäkin päätöksestä haettiin valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta, mutta sitä ei myönnetty. Näin hallinto-oikeuksien päätökset jäävät voimaan. Myös Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 2016 myöntämä maa-aineslupa on edelleen voimassa.

Ympäristölupahakemuksessa suunnittelualue (alue, jonka sisälle ottotoimintaan liittyvät toiminnot sijoittuvat) on noin 8,7 hehtaaria ja kaivualue 4,3 hehtaaria. Ympäristölupahakemuksessa esitetty maankaatopaikka on täyttötilavuudeltaan noin 539 000 m3.

Vuotuinen ylijäämämaan vastaanottomäärä on hakemuksen mukaan noin 49 000 tonnia ja maankaatopaikan pinta-ala on noin 6,6 hehtaaria. Alue sijaitsee noin 500 metrin päässä joesta.

Ympäristölupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Toiminnalle haetaan aloituslupaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.