Nurmijärven Sähkö lisää uusiutuvan energian tuotantoa – tuore kauppa vahvistaa erityisesti tuulivoiman osuutta

Nurmijärven kunnan omistama sähköyhtiö Nurmijärven Sähkö lisää uusiutuvan energian tuotantoaan.

Toimitusjohtaja Jarmo Kurikka kertoo sähköyhtiön ostaneen osana Suomen Voima Oy:n omistajakuntaa Kaakon Energian noin viidenneksen omistuksen Puhuri Oy:stä, Kanteleen Voima Oy:stä ja SV Vesivoima Oy:stä.

Kurikka muistuttaa, että kauppa tukee Nurmijärven Sähkön hiilidioksidivapaan tuotannon strategiaa. Yhtiön tavoitteena on lisätä sähkönhankintakapasiteettia painottaen uusiutuvia ja vähäpäästöisiä energiamuotoja.

Sähköyhtiö onkin viime vuosina panostanut voimakkaasti uusiutuvaan ja päästöttömään energiantuotantoon sekä ydin- että erityisesti tuulivoimassa.

– Nyt tehdyn kaupan jälkeen yhtiön osuudet toiminnassa olevissa ja viimeistään 2022 valmistuvissa voimalaitoksissa tuottavat sähköä määrän mikä vastaa noin kahtakymmentä prosenttia yhtiön myymästä sähköstä.

Tuoreella kaupalla Nurmijärven Sähkölle siirtyy toiminnassa ja rakenteilla olevaa uusiutuvaa sähköntuotantoa. Kaupassa ostajataholle siirtyy tuulivoimaa määrä, joka vastaa yli kymmenentuhannen kerrostalohuoneiston vuotuista sähkön käyttöä.

– Ostos tuo mukanaan jo toimivien ja rakenteilla olevien tuulivoimaloiden lisäksi useita kehitysvaiheessa olevia tuulipuistohankkeita. Näen tuulivoiman lisärakentamisen hyvänä mahdollisuutena yhtiölle ja samoin asiakkaillemme. Samoin kaupan mukana tuleva osuus NordFuel -biojalostamohankkeessa vaikuttaa varsin mielenkiintoiselta, Kurikka sanoo.

Tausta

Kaupassa Nurmijärven Sähkön osittain omistama Suomen Voima Oy osti Kaakon Energian noin viidenneksen omistuksen Puhuri Oy:ssä, Kanteleen Voima Oy:ssä ja SV Vesivoima Oy:ssä.

Suomen Voima Oy on 16 kotimaisen energiayhtiön omistama sähköntuottaja, jolla on merkittäviä omistusosuuksia ydin-, tuuli- ja vesivoimassa. Yhtiön liikevaihto on 80 M€ ja tase 140 M€. Tuotantoyhtiöomistusten lisäksi yhtiö omistaa tuuli- ja aurinkovoimapuiston Haminassa. Yhtiön kotipaikka on Porvoo.

Kaakon Energia Oy on puolestaan kolmen suomalaisen energiayhtiön omistama sähkönhankintayhtiö, jolla on omistuksia useissa sähköntuotantoyhtiössä. Yhtiön investoinnit keskittyvät päästöttömän energian tuotantoon.

Puhuri Oy on tuulipuistoja kehittävä, rakentava ja omistajilleen tuulivoimalla sähköä tuottava hankeyhtiö. Puhurin hallinnoimien tuulipuistojen kokonaisteho on 60 MW ja rakenteilla olevien puistojen teho on 100 MW. Puhurilla on tuulivoiman kehityshankkeita Haapavedellä, Kannuksessa, Pudasjärvellä, Pyhäjoella, Pyhäjärvellä, Raahessa, Ranualla, Sallassa ja Sievissä. Puhurin omistaa 26 suomalaista energiayhtiötä.

SV Vesivoima Oy on norjalaiseen vesivoimaan erikoistunut yhtiö, jolla on merkittävä omistus norjalaisesta vesivoimatuottajasta sekä kaksi omaa vesivoimalaitosta rakenteilla. Vuonna 2021 yhtiön tuotanto tulee olemaan yli 100 GWh.

Kanteleen Voima Oy on lokakuussa 2006 perustettu sähköntuottaja, jonka omistaa 24 suomalaista energiayhtiötä. Kanteleen Voima on kehittämässä NordFuel -biojalostamoa, joka tuottaa valmistuttuaan markkinoille vuosittain 65 000 tonnia toisen sukupolven bioetanolia ja joustavasti sähköä. NordFuel tulee olemaan paikallisesti merkittävä työllistäjä. Biojalostamo kykenee tuottamaan myös 250 GWh/a biokaasua, mikä tekee jalostamosta Pohjoismaiden suurimman biokaasun tuotantoyksikön. Biojalostamo hyödyntää Kanteleen Voiman Haapaveden voimalaitoksen olemassa olevia rakenteita.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut