Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Oikeuden kanta yksityisteiden kunnossapitovastuun siirrosta jäi auki – nurmijärveläisten valitus nurin oikeudessa

Oikeus: Hallinto-oikeus ei ottanut kantaa hoitosopimusten irtisanomiseen, mutta avustusmalli todettiin yhdenvertaiseksi ja lailliseksi.

174 nurmijärveläisen yksityistieasukkaan allekirjoittama valitus kunnan yksityistieuudistukseen liittyvistä päätöksistä on hylätty Helsingin hallinto-oikeudessa.

Asukkaat toivoivat valituksellaan oikeuden näkemystä Nurmijärven kunnan uuteen yksityisteiden hoito- ja avustustapaan. Nurmijärven kunta päätti keväällä 2019 irtisanoa vuosikymmeniä hoitamiensa yksityisteiden hoitosopimukset siten, että tiet jäivät 1.5.2020 jälkeen tiekunnan hoitovastuulle. Toimivilla tiekunnilla on sen sijaan mahdollisuus hakea kunnalta rahallista avustusta yksityistien hoitoon.

Hallinto-oikeus päätti kuitenkin, ettei se tutki valitusta siltä osin, kuin se kohdistuu kunnanhallituksen 6.5.2019 tekemään päätökseen. Kunnanhallitus hyväksyi silloin teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti yksityisteiden hoitosopimusten ja avustamiskäytäntöjen muuttamisen ja kunnan hoidossa olleiden yksityisteiden hoitosopimusten irtisanomisen siirtymäajan päätteeksi.

Hallinto-oikeus jätti kunnanhallituksen päätöksiin kohdistuneen valituksen osan tutkimatta, koska valitus oli tehty oikeuteen myöhässä. Oikeuden mukaan kunnanhallituksen päätöksestä olisi pitänyt ensinnäkin valittaa suoraa kuntaan. Oikeus myös katsoi, että koska kunnanhallituksen päätöksellä päätetyt asiat eivät olleet sellaisia, että ne olisi kohdistettu valittajina oleviin henkilöihin tai vaikuttaisivat välittömästi näiden henkilöiden oikeuksiin, velvollisuuksiin tai etuihin, niin kunnanhallituksen pöytäkirjan julkaiseminen yleisessä tietoverkossa on ollut riittävä päätöksen informointiväylä.

Samassa valituksessaan yksityisteiden varrella asuvat valituksen allekirjoittaneet henkilöt valittivat valtuuston 22.4.2020 tekemästä päätöksestä, joka koski yksityistieavustusten myöntämisehtoja, ennakkoavustuksia, yksityistieavustusten sekä ennakkoavustusten hakemista ja käsittelyä sekä kunnan omistamia tievaloja yksityisteillä.

Valittajat vaativat sekä kunnanhallituksen 6.5.2019 tekemien että valtuuston 22.4.2020 tekemien päätösten hylkäämistä ja niiden täytäntöönpanon kieltämistä.

Hallinto-oikeus hylkäsi kuitenkin myös valtuuston päätökseen kohdistetun valituksen. Oikeus totesi, että asiassa ei ole tullut ilmi seikkoja, joiden vuoksi kunnanvaltuuston päätöstä olisi pidettävä valituksessa esitetyillä perusteilla lainvastaisena.

Hallinto-oikeus katsoi päätöksessään, ettei uudessa yksityistielaissa säädetyt avustuksen myöntämisen edellytykset huomioon ottaen kunnanvaltuuston hyväksymien yksityistieavustusten myöntämisehtojen voida katsoa olevan yhdenvertaisuusperiaatteen tai muiden hallinnon yleisten oikeusperiaatteiden vastaisia tai muutoinkaan lainvastaisia sillä perusteella, että avustusta myönnetään jatkossa vain sellaisille yksityisteille, joilla on yksityistielain mukainen tiekunta ja sen tiedot ovat yksityistierekisterissä ajantasaiset.

Päivitetty klo 14.35: Muokattu toista kappaletta ja täsmennetty kohtaa, mihin asukkaat halusivat oikeuden näkemystä.