Raalan asukkailla ei syytä huoleen? – Arviointiselostuksessa kiviainesalueella vähäisiä ympäristövaikutuksia

Louhintahiekka Oy:n Raalaan suunnitteleman kiviainesalueen yva-arviointiselostus on parhaillaan nähtävillä.

Tuusulalainen Louhintahiekka Oy suunnittelee Raalaan Hämeentien ja Hynnänkorventien väliselle alueelle 44 ha suuruista kiviaineksen ottoaluetta, jota käytettäisiin myös pilaantumattomien maa-ainesten loppusijoitukseen. Lisäksi hanke sisältää rakennustoiminnassa syntyneiden jätteiden ja materiaalien käsittelyn uudelleenkäyttöä varten.

Ottoalue muodostuu läntisestä Linnanmäen ja itäisestä Lumikallion kaivuualueesta sekä niiden välisestä varasto-/ja toimintakentästä. Kiviainesta on suunniteltu otettavan vuodesta 2021 tai 2022 alkaen noin 200 000 kiintokuutiota vuodessa.

Arviointiselostuksessa on arvioitu pienemmän ja suuremman toteutumisvaihtoehdon vaikutuksia mm. ottoalueen ympäristön liikenteeseen, meluun, tärinään, pohja- ja pintaveteen sekä luontoon. Selostuksen on laatinut Vahanen Environment Oy Louhintahiekka Oy:n toimeksiannosta. Selostus kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta https://www.ymparisto.fi/NukarinkiviainesalueYVA.

Pienemmässä vaihtoehdossa maa-ainesta otetaan Linnanmäen ja Lumikallion alueilla ottoalueiden välissä olevan pellon pinnan tasolle, eikä kallion louhinta arviointiselostuksen mukaan todennäköisesti ulotu pohjaveden alapuolelle. Kiviainesta otetaan kaikkiaan 3 133 000 kiintokuutiota. Toimintavaihe ajoittuisi ajanjaksolle 2021–2038 ja loppuvaihe, jolloin toimintaa ei enää ole, ajanjaksolle 2039–2041.

Suuremmassa vaihtoehdossa maa-ainesten otto ulottuu todennäköisesti osittain pohjaveden pinnan alapuolelle. Otettavan kiviaineksen määrä on kaikkiaan 6 142 000 kiintokuutiota. Toimintavaihe sijoittuisi ajanjaksolle 2021–2053 ja loppuvaihe vuosiin 2054–2061.

Kohtalaiseksi haitaksi kummassakin vaihtoehdossa nousee melu.

Kummassakin vaihtoehdossa arvioidaan alavaihtoehtoa, jossa on mukana asfaltin ja betonin valmistus.

Kun arviointiselostusta edeltävää arviointiohjelmaa käsiteltiin loppuvuodesta 2019, hanke sai asukkailta ja muilta alueen toimijoilta täystyrmäyksen. Heidän mielestään ainoa vaihtoehto on, ettei hanketta toteuteta lainkaan.

Eniten huolta asukkaiden keskuudessa aiheuttivat tuolloin meluhaitat, liikenneturvallisuus, pinta- ja pohjavedet sekä luonto.

Nyt käsittelyssä olevassa arviointiselostuksessa useimmat ympäristövaikutukset on arvioitu vähäisiksi tai niillä ei katsota olevan lainkaan vaikutusta. Kohtalaiseksi haitaksi kummassakin vaihtoehdossa nousee melu. Selvityksen mukaan se ei kuitenkaan hankkeen etenemisen eri vaiheissa ylitä ykkös- ja kakkosvaihtoehdoissa keskiäänitasoa 55 dB millään asuinrakennuksella eikä 45 dB lomarakennuksilla.

Myös haittavaikutusta kasvillisuuteen ja eläimistöön pidetään vaihtoehdoista suuremmassa kohtalaisena. Lumikallion alueen metsät on arvioitu aiemmin tehdyssä selvityksessä yhdeksi luonnon ydinalueista. Hankeselvityksessä hankkeen todetaan pienentävän ydinalueen kokoa. Hanke saattaa myös heikentää ekologista yhteyttä, ellei sen säilyttämistä oteta riittävästi huomioon suunnittelussa.

Kummassakin vaihtoehdossa ekologiselle yhteydelle jää tilaa metsäalueella ainoastaan hankealueen itäpuolella. Liian pieni ekologinen yhteys voi lisätä eläinkolareiden riskiä lähialueilla. Haitallisia vaikutuksia voidaan selvityksen mukaan pienentää jättämällä hankealueen itäpuolelle riittävän suuri metsäalue.

Ottoalueella havaittiin kesällä 2020 arviointiselostukseen liittyvän selvityksen yhteydessä tiukasti suojeltua kirjojokikorentoa. Korennot saattavat käyttää kahta hankealueella sijaitsevaa paikkaa levähdyspaikkanaan. Aikakin toinen näistä paikoista on jäämässä kaivuualueelle ja häviämässä. Hanke saattaa muuttaa myös alueen lintulajistoa.

Yva-arvioinnin yhteydessä tehdyn kaivoselvityksen sekä korkeus- ym. tietojen perusteella pohjavedelle aiheutuvat haitat arvioidaan vähäisiksi, samoin hankkeen aiheuttama tärinä.

Liikenne

Liikennevaikutukset vähäisiä

Hankkeen liikennejärjestelyt aiheuttavat huolta asukkaiden keskuudessa. Arviointiselostuksessa liikennevaikutukset todetaan kuitenkin kummankin toteutumisvaihtoehdon osalta vähäisiksi.

Selostuksen mukaan suunnitellulla maa-ainesten otto- ja vastaanottomäärillä kuljetuksia olisi 60 vuorokaudessa. 80–90% liikenteestä arvioidaan suuntautuvan Helsingin suuntaan ja 10–20% Hyvinkään suuntaan.

Liikennöinti tapahtuisi joko Hämeentieltä tai Raalantieltä liittymän kautta, Hynnänkorventieltä liittymän kautta tai sekä Hämeentien että Raalantien liittymien kautta.

Kaikki reittivaihtoehdot on arvioitu toteuttamiskelpoisiksi ja vaikutukset samankaltaisiksi.

Lue lisää aiheesta

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Mistä tänään puhutaan?

Kun tilaat uutiskirjeen, saat päivittäin sähköpostiisi tärkeimmät paikalliset uutiset. Uutiskirje lähetetään sähköpostiisi joka päivä kello 14.

Lomaketta suojaa reCAPTCHA, johon pätevät Googlen Tietosuoja ja Käyttöehdot.

Palvelut