Juuri nyt: | Näin koronarajoitukset jatkuvat Nurmijärvellä helmikuussa – lasten ja nuorten harrastustoiminta mahdollista rajatusti ja erityisiä turvallisuusohjeita noudattaen

Nurmijärven kunta on linjannut tänään perjantaina koronarajoitusten säilymisestä pääosin ennallaan myös helmikuun aikana.

Nurmijärven koronasuositukset ja rajoitukset säilyvät ennallaan 28.2.21 asti muilta osin, paitsi alle 20-vuotiaiden harrastamisen osalta, jota avataan rajatusti ja erityisiä turvallisuusohjeita noudattaen.

Linjaukset pohjautuvat Keusoten tänään päivittämiin koronaepidemiasuosituksiin ja Aluehallintoviraston 27.1. antamaan päätökseen. Avi linjasi keskiviikkona kokoontumisrajoitusten säilymisestä samansisältöisinä.

Keusote päätti tänään jatkaa marraskuun lopusta asti voimassa olleita rajoituksia pääosin saman sisältöisinä myös helmikuussa, koska alueen koronatartunnat ovat lähteneet viikon aikana voimakkaaseen nousuun noin kuukauden kestäneen tasaisen vaiheen jälkeen. Rajoituksia kohdennetaan edelleen laajasti eri tilanteisiin, joissa ihmiset kokoontuvat yhteen.

Lasten ja nuorten harrastaminen mahdollistetaan, koska alueen kunnat haluavat tukea nuorten harrastustoimintaa. Päätöksen taustalla on pääkaupunkiseudun kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) linjjus 27.1. muutoksia lasten ja nuorten harrastustoimintaa koskeviin rajoituksiin helmikuun alusta alkaen.

Keusoten ja alueen kuntien johto on nähnyt tarkoituksenmukaista myötäillä pääkaupunkiseudun linjauksia sillä alue muodostaa yhtenäisen harrastusalueen.

Nurmijärvellä ja muulla Keusoten alueella (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen ja Tuusula) alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaa avataan rajatusti ja erityisiä turvallisuusohjeita noudattaen 1.2.2021 alkaen.

Kunta suosittelee jatkamaan ensisijaisesti ulkona tapahtuvaa harrastamista ja yksilöharjoittelua.

Alle 20-vuotiailla sisätiloissa ohjattu harrastaminen on kuitenkin 1.2. lähtien mahdollista maksimissaan 10 henkilön ryhmissä (10 lasta/nuorta + lisäksi välttämättömät ohjaajat).

Ohjaajien ja 12 vuotta täyttäneiden osallistujien tulee käyttää kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.

Harrastustoiminnan järjestäjällä pitää olla tieto osallistujista etukäteen, ja tilat avataan vain varattuja vuoroja varten eikä avoimelle käytölle.

Isommassa harrastustilassa, jossa tilan voi jakaa, saa olla samanaikaisesti useampi pienryhmä samanaikaisesti. Ryhmät eivät saa kuitenkaan sekoittua keskenään harrastustoiminnan aikana tai esim. käytävätiloissa siirryttäessä harrastustilaan.

Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät saa tulla sisätiloihin. Kunnan tiedotteen mukaan alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan kuitenkin tehdä erityisjärjestelyjä. Kukin harrastustoiminnan järjestäjä tiedottaa tarkemmista ohjeista erikseen.

Kunta muistuttaa myös, että toiminnassa on noudatettava viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita. Viranomaisten antamien ohjeiden rikkominen voi johtaa tilavarausten peruuttamiseen tai toiminnan keskeyttämiseen.

Otteluita, kilpailuita, turnauksia, esityksiä tai tapahtumia ei voi järjestää. Myös työpajat tai kertaluonteiset vierailut on kielletty. Lasten ja nuorten leirien osalta kunta lupaa tiedottaa asiasta erikseen maanantaina 1.2.

Nurmijärven kunta painottaa tiedotteessaan myös, että se suosittelee voimakkaasti, että kaikki alueen toimijat noudattavat annettuja ohjeistuksia ja suosituksia.

– Keusoten 1.2. päivitetyt suositukset ovat samansuuntaisia pääkaupunkiseudun 27.1. antamien uusien suositusten ja rajoitusten kanssa. Koska Keusoten alueen koronatilanne voi äkillisesti muuttua, tulee toimijoiden varautua siihen, että suosituksia ja rajoituksia voidaan joutua tiukentamaan nopeastikin, kunta huomauttaa.

Samalla kunta kertoo, että kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan aiempien päätösten mukaisesti.

Linjaukset alle 20-vuotiaiden harrastustoiminnan järjestämiseen:

Suositellaan ulkona tapahtuvaa harrastamista ja yksilöharjoittelua

Pienryhmäharrastaminen mahdollista sisätiloissa, harrastusryhmän koko voi olla 10 (lasten tai nuorten määrä 10 + välttämättömät huoltajat)

Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten eikä avoimelle käytölle. Toiminnan järjestäjän tulee tietää, ketkä ovat tulossa vuorolle tai harrastukseen.

Toiminnassa noudatetaan viranomaisten, ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.

Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.

Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.

Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa. Tämä tarkoittaa tilakohtaista harkintaa.

Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä. Kunnan seuraa tilojen käyttöä ja antaa ohjeita.

Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön (wc).

Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.

Seuraavissa Nurmijärven isoimmissa liikuntatiloissa voi harjoitella kaksi ryhmää kerrallaan: Maaniitun koulu, Seitsemän veljeksen koulu, Urheilupuiston koulu, Klaukkalan koulu, Keuda Ammattiopisto, Mäntysalon koulu, Kivenpuiston koulu, Isoniitun koulu, Nurmijärven Yhteiskoulu NYK. Ryhmät eivät saa kuitenkaan sekoittua keskenään harrastustoiminnan aikana tai esim. käytävätiloissa siirryttäessä harrastustilaan.

Muut rajoitukset

Uima- ja jäähalli avoinna seuroille, kirjastot jatkavat rajoitetuin palveluin

Nurmijärven kunta on linjannut myös, että koululiikunta toteutetaan edelleen ulkona, koulun tiloissa tai muissa lukuvuosisuunnitelmaan kirjatuissa paikoissa.

Koululiikunnassa suositetaan ensisijaisesti ulkoliikuntaa.

Koululaisuinteja voidaan nyt järjestää Rajamäen uimahallilla, kunhan toiminta järjestetään vain omissa ryhmissä ja kuljetuksissa käytetään maskeja.

Rajamäen Uimahalli pysyy muutoin suljettuna, mutta halli avataan koululaisryhmien lisäksi alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaan yksilö- ja pienryhmäharjoittelua varten (ryhmäkoko 10 lasta tai nuorta).

Saunat eivät ole käytössä ja pukuhuonetiloissa huomioidaan ryhmien erillään pitäminen.

Vuoroja voidaan turvallisuutta edistääkseen muuttaa tai suunnitella seurojen kanssa vuoroja uudelleen nykyistä tasoa vastaavana.

Lasten uimakoulujen järjestäminen olisi kunnan linjauksen mukaan myös mahdollista turvallisuussuositukset huomioiden (max 10 ryhmä), mutta uimahallilta saadun tiedon mukaan uimakouluja ei toistaiseksi aloiteta.

Klaukkalan jäähalli pysyy myös muutoin suljettuna, mutta palvelut avataan alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaan yksilö- ja pienryhmäharjoitteluna (ryhmäkoko 10 lasta tai nuorta).

Jäähalli on käytössä vain kunnan toimiville junioriseuroille, ja kunta myöntää vuoroja vain kunnan toimiville junioriseuroille.

Jäähallilla voi olla useampi pienryhmä samanaikaisesti, kunhan sisätiloissa huomioidaan turvavälit ja kasvomaskisuositukset.

Pukuhuonetiloissa huomioidaan ryhmien erillään pitäminen.

Vuoroja voidaan turvallisuutta edistääkseen muuttaa tai suunnitella seurojen kanssa vuoroja uudelleen nykyistä tasoa vastaavana.

'

Museot pidetään edelleen kiinni toistaiseksi.

Myös Nurmijärven kirjastot jatkavat toimintaansa rajoitetuin palveluin ja supistetut aukioloin. Kirjastoista voi kuitenkin edelleen noutaa varatun aineiston ja palauttaa lainat itsepalveluna normaalien aukioloaikojen mukaisesti. Kirjastoautot eivät kulje toistaiseksi reiteillä.

Kunnan tiedotteen mukaan koulun kerhotoiminta voidaan myös käynnistää sisätiloissa.

Harrastusryhmän kokoonpanon tulee kuitenkin olla vakiintunut ja perustua ennakkoilmoittautumiseen. Kerhoryhmän koko voi olla maksimissaan 10 lasta tai nuorta.

Kunnan varhaiskasvatuksen kerhotoiminta jatkuu edelleen kuin aikaisemmin. Avointa varhaiskasvatustoimintaa ei järjestetä toistaiseksi.

Nuorisotiloissa kerhotoiminta on mahdollista (ryhmäkoko 10), mutta toimintaan tulee ilmoittautua erikseen. Toiminta alkaa 3.2. Toiminnan alkamisesta ja ilmoittautumisesta viestitään nuorisotilojen omilla Instagram-tileillä.

Nurmijärven Opisto tiedotti jo aiemmin jatkavansa toimintaansa pääosin etäopetuksena.

Kunnan uuden linjauksen mukaan opistot voivat järjestää lähiopetusta alle 20-vuotiaille yksilöopetuksena ja pienryhmissä, kunhan ryhmissä on enintään 10 lasta tai nuorta.

Toiminnassa tulee myös käyttää kasvosuojaimia ja noudattaa hygieniasuosituksia.

Toiminta tulee toteuttaa tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.

Harrastusryhmän kokoonpanon tulee olla myös vakiintunut ja perustua ennakkoilmoittautumiseen.

Lukiot ja toinen aste jatkavat opetusta toistaiseksi hybridimallilla, jossa osa opetuksesta toteutetaan lähi- ja osa etäopetuksena.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Mistä tänään puhutaan?

Kun tilaat uutiskirjeen, saat päivittäin sähköpostiisi tärkeimmät paikalliset uutiset. Uutiskirje lähetetään sähköpostiisi joka päivä kello 14.

Lomaketta suojaa reCAPTCHA, johon pätevät Googlen Tietosuoja ja Käyttöehdot.

Palvelut