Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Kirkkotien tiekunta teki kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle – koskee yksityistieasioihin liittyviä epäselvyyksiä

Nurmijärven Kirkkotien tiekunta on tehnyt yksityisteiden välisen keskustelun perusteella kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelu keskittyy yksityisasioiden valmisteluun, esittelyyn, päätöksentekoon ja toimeenpanoon Nurmijärvellä vuosien 2018–2021 aikana.

Eduskunnan oikeusasiamiehen toimistosta vahvistetaan, että kantelu on toimitettu ja vireillä.

Kantelussaan Kirkkotien tiekunta pyytää oikeusasiamiestä tutkimaan ja lausumaan, onko Nurmijärven kunnan päätöksenteossa ja kunnan toimenpiteissä liittyen yksityistielain ja siihen liittyvän valtioneuvoston asetuksen voimaantuloon liittyvässä yksityisteiden tienpitovastuun siirtymisessä, kunnossapitosopimusten raukeamisen toteamisessa ja uuden yksityisteiden avustamisjärjestelmän päätöksenteossa, julkisen liikenteen järjestämisessä ja ao. asioihin liittyvien päätösten toimeenpanossa toimittu hyvän hallintotavan mukaisesti, lain mukaisesti ja ovatko tehdyt päätökset ja toimet lainvoimaisia.

Tiekunta pyytää kantelussaan tarkennettuna tulkintaa muun muassa seuraavien asioiden asian- ja lainmukaisuudesta: yksityistielakimuutoksen yhteydessä toteutettu hoitosopimusten irtisanominen ja siihen liittyvä valmistelu, esittely, päätöksenteko, tiedotus, kunnan toimintavaltuuksien mahdollinen ylitys, virkamiesten eri kohderyhmille antaman informaation vaihtelu, mahdolliset intressiristiriidat ja jääviyskysymykset sekä yksityisteiden avustusjärjestelmän epäselvyydet.

Nurmijärvellä pitkään puhuttanut yksityistiejupakka sai alkunsa teknisen lautakunnan 25.4.2019 tekemästä päätöksestä, jossa lautakunta totesi 1970–1990-luvuilla laaditut kunnan ja tiekuntien (yksityisteiden) väliset hoitosopimukset rauenneiksi.

– Tulkintamme mukaan kunta, tarkemmin valmistelevat viranhaltijat, ovat omalla toiminnallaan, valmistelun huolimattomuudella, oikean tiedon salaamisella, sekä ohjaavalla viestinnällä aiheuttaneet asiassa ristiriidan, jonka perusteella päätöksentekoelimien on ollut mahdotonta ymmärtää mistä, mitä ja millä perusteella ovat päätökset tehneet. Raukeamisen ja irtisanomisen osalta on myös erittäin epäselvää, onko sopimukset rauenneet, rauenneet irtisanomisajalla vai irtisanottu. Asiaa on käsitelty eri termein eri päätöksenteon vaiheissa ja lisäksi päätöksentekoon liittyvä viestintä on ollut vähintäänkin epäselvää, kantelussa todetaan.

Tiekunnan käsityksen mukaan oleellisimmat virheet olisivat tapahtuneet huolimattomasti ja väärin perustein toteutetussa päätöksen valmistelussa ja esittelyssä, sekä hoitosopimusten raukeamisen vahvistamisessa ja sen perusteissa, sekä irtisanomisen ja raukeamisen ristiin käytössä ja tulkinnoissa.

– Myös toimeenpanossa on ollut selkeitä puutteita, pääosin tiedottamisen osalta.

– Yllä kerrottujen virheiden johdosta päätökset ovat tulkintamme mukaan syntyneet väärin perustein, väärässä järjestyksessä ja ovat siten vailla lainmukaista pohjaa. Päätöksiä ei ole edes kaikilta osin tehty oikein ja oikeassa päätöksentekoelimessä, joten ne eivät ole sitenkään tulkintamme mukaan lainvoimaisia, kantelussa todetaan.

Kirkkotien tiekunnan puheenjohtaja Pepe Perkiö kertoi jo aiemmin (NU 27.2.2021), että kantelu on yksityisteiden kannalta ensisijaisesti turvaamistoimi, jolla halutaan varmistaa yksityisteiden oikeusturvaa.

Kanteluoikeus olisi rauennut huhtikuussa 2021, joten se oli Perkiön mukaan pakko laittaa viimein vireille.

– Yksityistiet kokevat, että prosessissa on tapahtunut useita häiritseviä seikkoja. Nämä asiat on hyvä selvittää riippumattoman tahon toimesta, kunnan ja tiekuntien välillä asian ratkeaminen on toistaiseksi näyttänyt epätodennäköiseltä, poterot ovat vielä tarpeettoman syvät, hän sanoo.

Yksityistiet ovat yhä halukkaita neuvottelemaan asiasta kunnan kanssa. Perkiön mukaan he ovat ehdottaneet useasti kuntalain mukaisen aidosti osallistavan valmistelun ja päätöksenteon lisäämistä, tällä voitaisiin varmistaa paremmin molemmin puolinen asiaan sitoutuminen.

–  Mikäli asiassa tapahtuu merkittävää edistymistä ja kunta osoittaa olevansa kuntalaisia varten, olemme valmiit harkitsemaan kantelun käsittelyn keskeyttämispyyntöä. Odotamme mielenkiinnolla myös Kalle Mustosen (kesk.) valtuustoaloitteen pohjalta tehtävän KPMG:n selvityksen tuloksia. Uskomme, että löydökset ovat samansuuntaisia kuin kantelumme sisältö. Tällä hetkellä haasteena on kuitenkin se, ettei aitoa keskustelua saada kunnan kanssa etenemään riittävällä sitoutumisella. Yksityistiet ovat monelta osin odotustilassa ja teiden ylläpito- ja peruskorjaustarve kasvaa koko ajan.