Kirkonkylän osayleiskaava etenee – mukana kolme merkittävää asuntorakentamisen kohdetta

Kirkonkylän osayleiskaavan laatiminen etenee.

Alueen asemakaavojen laatimista ja muuta maankäyttöä ohjaava osayleiskaavaehdotus hyväksyttiin kesäkuussa elinvoimalautakunnassa. Seuraavaksi asiaa käsitellään kunnanhallituksessa maanantaina. Aiemman tiedon mukaan osayleiskaavan piti edetä kunnanhallitukseen vasta elokuussa.

Kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksessa on tehokkain maankäyttö on osoitettu olemassa olevan keskustan alueelle ja sen läheisyyteen. Lisäksi nykyisen rakenteen reunoilta on varattu tilaa uusille pientalovaltaisille asuinalueille sekä työpaikkatoiminnoille.

Kaavaehdotuksessa on esitetty kolme merkittävää, uutta asuntorakentamisen painopistettä: keskustan täydennysrakentaminen, Raalantien tuntumassa sijaitsevan Heinojan uudet asuinalueet sekä Ojakkalantien tuntumassa sijaitsevan Härkähaanmäen uudet asuinalueet.

Uusina työpaikkarakentamisen alueina kaavaehdotuksessa on esitetty Ilvesvuoren pohjoisosaa ja Härkähaanmäen eteläpuolta.

Punamullantien ja Pratikankujan ympäristö on osayleiskaavaehdotuksessa osoitettu pienin toimenpitein kehitettävänä keskustatoimintojen alueena. Alueen rakennuskanta täydentyy ja osin uusiutuu tulevina vuosikymmeninä.

Uutena keskustatoimintojen alueena on osoitettu Helsingintien varsi paloasemalta Ojakkalantien risteykseen.

– Tällä alueella on merkittävä määrä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, joiden suojelu tulee ratkaista asemakaavoituksen yhteydessä, kaavaehdotuksessa todetaan.

Uutena keskustatoimintojen alueena on osoitettu Helsingintien varsi paloasemalta Ojakkalantien risteykseen.

Terveyskeskuksen ympäristö Toreenissa on osoitettu pienin toimenpitein kehitettävänä palvelujen ja asumisen alueena. Kaksoismerkintä mahdollistaa asumisen sijoittumisen alueelle, mikäli alueen maan-käyttötarpeet muuttuvat tulevaisuudessa. Pienin toimenpitein kehitettävänä asuinalueena on osoitettu myös kuivatun järven pohjoispuolinen kaistale Rantapuiston ja vanhan lääketehtaan välissä.

Suurin osa Heinojan alueesta on varattu pientalovaltaiseksi asuinalueeksi. Alueen keskiosaan on osoitettu laaja virkistysalue. Toreeninmäkeen ja Rajamäentiehen rajautuva kulma on osoitettu muuta aluetta tehokkaampaan rakentamiseen.

Härkähaanmäen pohjoisosa ja Vahterinmäki on osoitettu asumisen reservialueeksi.

– Alueet asemakaavoitetaan asumiseen, mikäli muilla asuinrakentamiseen osoitetuilla alueilla kehittäminen ei edisty odotetunlaisesti, tai asumisen kysyntä suunnittelualueella kasvaa merkittävästi, ehdotuksessa sanotaan.

Härkähaanmäen eteläosa on osoitettu työpaikka-alueeksi. Härkähaanmäen maankäyttöä palvelemaan on osoitettu uusi ohjeellinen kokoojakatu.

Ilvesvuoren pohjoisosa on osoitettu ehdotuksessa kokonaisuudessaan työpaikka-alueeksi, jolle saa sijoittaa vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen.

– Alueen asemakaavan laatimisen yhteydessä tulee riskiselvityksen avulla osoittaa, että kyseinen toiminta voidaan sijoittaa alueelle.

Karhunkorven työpaikka-aluetta ei ole esitetty laajennettavaksi, pohjavedelle mahdollisesti aiheutuvien riskien johdosta.

Luonnonsuojelualueiksi on osoitettu kolme erityisen arvokasta luontokohdetta: Mutaanmäen noro, Toreenin pohjoispuolinen metsä sekä Heinojan puronvarsilehto.

Lisäksi muun muassa Kirkonkylän hautausmaa ja Raalantien varressa sijaitseva vanha hautausmaa on osoitettu hautausmaa-alueeksi. Kirkonkylän hautausmaalle on varattu tilaa laajentamiselle nykyisen hautausmaan itäpuolelta.

Osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä huhti–toukokuussa 2019.

Lausuntoja saatiin 10 kappaletta.

Lausunnoissa kiinnitettiin erityisesti huomiota ympäristö- ja kulttuuriarvoihin, selvitysalueisiin ja uusiin rakentamisalueisiin sekä ympäristöhäiriöiden torjuntaan. Heinojan ja Härkähaanmäen uusien rakentamisalueiden osalta toivottiin tarkempaa maankäyttöratkaisua jo yleiskaavassa. Karhunkorven työpaikka-alueen laajennuksen osalta todettiin mahdolliset riskit pohjavedelle. Lentomelun torjumiseksi nähtiin tarpeelliseksi tarkentaa kaavamääräyksiä mm. ääneneristävyyden osalta.

Mielipiteitä saatiin 24 kappaletta. Eniten mielipiteitä esitettiin Karhunkorven ja Härkähaanmäen alueista. Useassa mielipiteessä nähtiin Karhunkorven työpaikka-alueen laajentamisen kasvattavan ympäristöhaittoja. Härkähaanmäen osoittaminen asuinalueeksi nähtiin työpaikkakäyttöä perustellumpana.

Tavoitteena on saada osayleiskaava kunnanvaltuustoon hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2022.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Mistä tänään puhutaan?

Kun tilaat uutiskirjeen, saat päivittäin sähköpostiisi tärkeimmät paikalliset uutiset. Uutiskirje lähetetään sähköpostiisi joka päivä kello 14.

Lomaketta suojaa reCAPTCHA, johon pätevät Googlen Tietosuoja ja Käyttöehdot.

Palvelut