Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Rajamäen keskustan lastensuojeluyksikköön liittyvästä tonttikaupasta ratkaisu – oikeus hylkäsi valituksen

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt Rajamäen keskustan tonttikauppaan liittyvän valituksen.

Oikeuden päätös liittyy Nurmijärven kunnanhallituksen syyskuussa 2019 tekemään päätökseen myydä Puistotien ja Terveystien kulmauksessa sijaitseva tontti Sievi Hyvinvointitilat Oy:lle. Yhtiön tarkoituksena on rakentaa tontille tilat vaativan laitoshoidon lastensuojeluyksikölle Kiljavan Majakalle. Kiljavan Majakka toimii toistaiseksi Kiljavan sairaalan alueella.

Muutamat kuntalaiset pitivät kunnanhallituksen päätöstä lainvastaisena ja valittivat siitä hallinto-oikeuteen.

Valittajat perustelivat valitustaan muun muassa sillä, että päätös yksikön sijoittamisesta alueelle olisi asemakaavan vastainen, koska toiminta ei ole yhteensovitettavissa alueella olevan asutuksen ja muun toiminnan kanssa, ja koska se rikkoo edellytykset turvallisille ja viihtyisälle elinympäristölle.

Valittajien mukaan myöskään kaavamerkintä ei mahdollista suunniteltua ympärivuorokautista toimintaa. Lisäksi valittajat katsoivat, että kunnanhallituksen päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä asukkaita ole kuultu sekä myös virheellisen tiedon valossa.

Valittajat katsoivat myös, että luovutettavasta tontista määrätty kauppahinta ei vastaa markkinahintaa. Päätöksentekoa rasittaa valittajien mukaan myös kahden kunnanhallituksen jäsenen mahdollinen esteellisyys päätöksenteossa.

Hallinto-oikeus katsoi kuitenkin kesäkuun lopulla antamassaan tuomiossa, etteivät kunnanhallituksen päätökset ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, kunnanhallitus ei ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset ole muutenkaan lainvastaisia myöskään muilla valittajien esittämillä perusteilla.

Hallinto-oikeus muun muassa painotti, että kunnanhallituksen päätöksellä on ratkaistu vasta tontin luovuttamista koskeva asia. Päätöksellä ei ole ratkaistu kaavasta poikkeamista tonttijaon osalta, tontin lohkomista eikä rakentamiseen ja toiminnan harjoittamiseen liittyviä asioita.

Hallinto-oikeuden mukaan kunnanhallituksen päätöksellä ratkaistulla asialla ei ole hallintolaissa tarkoitettua huomattavaa vaikutusta alueen asukkaiden elinympäristöön tai heidän muihin oloihinsa.

– Näin ollen kunnanhallituksen päätöksiä ei ole kumottava virheellisessä järjestyksessä syntyneinä, vaikka asiasta saadusta selvityksestä ei ilmene, että alueen asukkaille olisi ennen kunnanhallituksen päätöksen tekemistä varattu mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista tai että näille henkilöille olisi varattu tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta, oikeuden päätöksessä todetaan.

Hallinto-oikeus totesi myös, että kaavamääräysten noudattamatta jättäminen tai muu maankäyttö- ja rakennuslain vastaisuus yksittäisessä hankkeessa ei tule ratkaistavaksi kyseisen tontin luovuttamista koskevan asian yhteydessä.

Oikeuden mukaan asiassa saadussa selvityksessä ei myöskään ilmene, että kunnan palveluksessa oleville henkilöille tai kunnanhallitukselle olisi annettu virheellistä tietoa.

Hallinto-oikeus katsoi myös, ettei kunnanhallituksen kaksi jäsentä olleet esteellisiä päätöksenteossa. Myös luovutushinta vastaa oikeuden mukaan luovutettavan tontin markkina-arvoa.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Lue myös: Kiljavan Majakan muutto Rajamäelle avoinna – oikaisupyyntöjen vuoksi kh käsittelee maakauppaa uudelleen