Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Nurmijärven kunta: Yksityistiekantelu on aiheeton

Nurmijärven kunnan mukaan Kirkkotien tiekunnan eduskunnan oikeusasiamiehelle tekemä kantelu on aiheeton.

Tiekunta teki huhtikuussa kantelun liittyen yksityisasioiden valmisteluun, esittelyyn, päätöksentekoon ja toimeenpanoon Nurmijärvellä vuosien 2018–2021 aikana.Kantelussaan tiekunta muun muassa pyysi oikeusasiamiestä tutkimaan ja lausumaan, onko Nurmijärven kunnan päätöksenteossa ja kunnan toimenpiteissä liittyen yksityisteiden tienpitovastuun siirtämiseen, kunnossapitosopimusten raukeamisen toteamiseen ja uuden yksityisteiden avustamisjärjestelmän päätöksenteossa, julkisen liikenteen järjestämisessä ja ao. asioihin liittyvien päätösten toimeenpanossa toimittu hyvän hallintotavan mukaisesti, lain mukaisesti ja ovatko tehdyt päätökset ja toimet lainvoimaisia.

Eduskunnan oikeusasiamies on pyytänyt kunnalta selvitystä ja lausuntoa asiaan liittyen. Maanantaina kokoontunut Nurmijärven kunnanhallitus hyväksyi kunnan laatiman selvityksen, jossa todetaan, että kantelu on aiheeton.

14-sivuisessa selvityksessä on otettu kantaa useisiin kantelussa esitettyihin väittämiin. Kunnan mukaan esimerkiksi Kirkkotien tiekunnan kantelukirjelmässä on vihjattu, että kunnan valmistelussa olisi aikaansaatu ja ainakin hyväksikäytetty kiiretilannetta uuden yksityistielain voimaantulon yhteydessä.

– On huomattava, että valmistelua oli tehty jo vuosia aiemmin. Ensimmäistä kertaa asia on ollut valtuustossa päätettävänä jo vuonna 1991, mutta sillä kertaa järjestelmää ei päädytty muuttamaan, kunnanlakimies Sari Forsströmin laatimassa selvityksessä todetaan.

Selvityksen mukaan myös päätöksentekoelimissä on annettu riittävä tieto asiaan liittyen.

Lisäksi kunta on selvityksensä mukaan tiedottanut yksityistieuudistuksesta runsaasti.

– Kunnan kotisivuilta löytyi ja löytyy edelleen myös yksityistieasioihin liittyvä ajankohtainen ja päivittyvä tietoaineisto, joita tiekuntien osakkaat ovat voineet hyödyntää toimintansa aktivoinnissa ja kehittämisessä.

Kirkkotien tiekunta kritisoi kantelussa myös muun muassa teknisen lautakunnan hoitosopimusten irtisanomiseen liittyvää vuoden 2019 huhtikuun päätöstä, johon on asetettu muutoksenhakukielto. Kunnan mukaan muutoksenhakukielto on perusteltu.

– Kun sopimus irtisanotaan kertaalleen päätettyjen ja sovittujen sopimusehtojen mukaisesti, se on vakiintuneen tulkinnan mukaan sopimusehtojen täytäntöönpanoa. Sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvään tosiasialliseen irtisanomistoimenpiteeseen ei siten ole kuntalaissa tarkoitettua muutoksenhakumahdollisuutta vaan irtisanomistoimenpiteen voi tarvittaessa riitauttaa sopimukseen liittyvänä riita-asiana, selvityksessä todetaan.

Kantelussa kritisoitiin myös sitä, että kunta on palkannut henkilön opastamaan tiekuntia järjestäytymisessä, ja samainen henkilö toimii itse tieisännöitsijänä. Kunnan käsityksen mukaan esteellisyyttä ei ole syntynyt.

– Kuten yksityistieneuvojaa koskevassa esteellisyysväitteessä, ei kantelussa muutenkaan ole esitetty sellaista konkreettista tilannetta, jossa puolueettomuuden vaarantumista olisi ollut aiheellista epäillä.

Kunnanhallituksen kokouksessa perussuomalaisten Maiju Tapiolinna teki muutosesityksen, joka raukesi kannattamattomana. Hän jätti lopulta asiasta eriävän mielipiteen.

Eriävässä mielipiteessä Tapiolinna painottaa, että kunnan lausunnossa on viitattu KPMG:ltä tilattuun raporttiin, mutta raportin tilauksesta ei ole olemassa kirjallista dokumentaatiota, joten se vaikuttaa oleellisesti päätöksentekoon. Tapiolinna olisi toivonut, ettei lausuntoa toimiteta oikeusasiamiehelle ilman selkeää mainintaa tästä, koska hänen mukaansa se vaikuttaa oleellisesti valtuustolle toimitettuun raporttiin ja siinä kuvattuun päätöksentekoprosessiin.