Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Talousarvioesitys 2022: Nurmijärven kunnanjohtaja ei esitä kunnallisveron korotusta – myös kiinteistöverot pysymässä ennallaan

Talous: Nurmijärven ensi vuoden talousarvioesitys on 2,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä esittää kunnallisveroprosentin säilyttämistä nykyisellä tasolla, 19,75 prosentissa, myös ensi vuonna. Samoin hän esittää kiinteistöveroprosenttien pitämistä ennallaan.

Esitykset sisältyvät vuoden 2022 talousarvioesitykseen, jota käsitellään Nurmijärven kunnanhallituksessa ensi viikolla.

Kunnallisveroon ei ole suunnitteilla korotuksia myöskään vuodelle 2023.

– Käytännössä kunnallisveroprosentti jäädytetään soteuudistuksen takia vuodelle 2023 eli seuraavan kerran verotusta tarkastellaan vuonna 2024, Nurmijärven kunnan strategia- ja talousjohtaja Ville Rajahalme selventää.

Painetta veronkorotukselle kuitenkin on. Rajahalmeen mukaan nykyennusteiden mukaan kuluvan vuosikymmenen puolivälin jälkeen kunnan rakenteellinen vuosittainen alijäämä asettuisi noin 4–6 miljoon euroon vuodessa, joka vastaisi noin 0,5 kunnallisveroprosenttiyksikön vuosittaista tuottoa.

Kunnallisverotuottoja arvioidaan kertyvän ensi vuonna 194,4 miljoonaa euroa, mikä on selvästi aiempia vuosia enemmän. Myös vuosille 2023–2024 ennustetaan voimakasta verotulojen kasvua.

– Tässä syynä on työmarkkinoiden palautuminen koronasta ja ennakoitu ansiotulojen kasvukehitys.

– Verotuloennusteet ovat kuitenkin poikkeuksellisen epävarmat koronasta ja sote-uudistuksesta johtuen, Rajahalme painottaa.

Valtionosuuksia ennustetaan kertyvän ensi vuonna 43,3 miljoonaa euroa.

Kunnanjohtaja n ensi vuoden talousarvioesitys on kokonaisuudessaan 2,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuodelle 2023 ennustetaan 2,5 ja vuodelle 2024 0,9 miljoonan euron ylijäämää.

– Ylijäämissä on huomioitu vuosille 2022 ja 2023 suunnitellut investointivaraukset, jotka helpottavat tulevaisuudessa suureen investointitasoon liittyvää poistorasitetta.

Rajahalmeen mukaan ylijäämät perustuvat ennen kaikkea kertaluontoisiin maan myynnin luovutusvoittoihin sekä vuonna 2023 verotulojen tilityksen rytmihäiriöön. Kertaluontoisilla maan myynnin luovutusvoitoilla viitataan asuin- ja yritystonttien myynnistä kertyviin voittoihin.

Nurmijärven investointitahti pysyy tulevina vuosina kovana. Mäkelän talousarvioesityksessä kunnan bruttoinvestoinnit vuonna 2022 ovat 49,4 miljoonaa euroa, vuonna 2023 35 miljoonaa euroa, 2024 54 miljoonaa euroa ja 2025 64 miljoonaa euroa.

Merkittävimpiä lähivuosien hankkeita ovat Rajamäen kampus, Urheilupuiston koulu, Kirkonkylän lukiohanke ja asemakaava-alueiden rakentaminen.

Myös velkaantuminen jatkaa tulevina vuosina kasvuaan juuri investoinneista johtuen.

Vuonna 2022 lainakannan odotetaan kasvavan 14,5 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan kunnan lainakanta olisi ensi vuonna 234 miljoonaa euroa eli 5181 euroa per asukas.

Vuoden 2023 lainakannan arvioidaan säilyvän suunnilleen edellisvuoden tasossa ja lähtevän jälleen kasvuun 2024. Lainakantaennuste vuodelle 2024 on 246,6 miljoonaa euroa.

Ensi vuonna myös kunnan palvelutuotannon menojen ennakoidaan kasvavan.

Kunnanjohtajan ensi vuoden talousarvioesityksessä palvelutuotannon nettomenot ovat 231 miljoonaa euroa. Kasvu on tämän vuoden tilinpäätösennusteeseen nähden maltillista.

Valtaosa kasvusta keskittyy sosiaali- ja terveyspalveluihin ja sivistys- ja hyvinvointitoimialalle.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa kasvua selittää korona ja yleinen palvelutarpeen kasvu ikääntymisestä johtuen. Sivistys- ja hyvinvointitoimialalla puolestaan kasvua selittää tukipalveluiden kustannusten nousu, kuten ateriapalvelut ja ICT, sisäiset vuokrat, avustukset ja palvelusetelikulut ja henkilöstökulujen nousu. Henkilöstökuluihin on ensi vuodelle laskettu 1,5 prosentin yleiskorotusvaraus.

Talousarviovalmistelua on linjannut osaltaan NUUKA:n toimenpidesuunnitelma, jonka valtuusto hyväksyi viime tammikuussa. Vuotta 2022 koskevat NUUKA-toimenpiteet on sisällytetty talousarvioesitykseen.

NUUKA-ohjelman päivittäminen jatkuu myös lähitulevaisuudessa kunnan pitkän aikavälin talousennusteen tarkentuessa.

Rajahalme huomauttaa myös, kuinka sote-uudistuksen talousvaikutukset kunnalle ovat toistaiseksi erittäin epävarmat. Merkittävän riskin muodostaa taloudellisen aseman heikentyminen, sote-kiinteistöjen tulevaisuus ja talouden koon supistumisen vaikutukset investointi- ja lainanhoitokykyyn.

Nurmijärven kunnanhallitus käsittelee ensi vuoden talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuosille 2022–2024 ensi viikolla. Valtuuston käsittelyyn asia etenee 17. marraskuuta.