Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Nurmijärvelle ei ole tulossa pysäköinninvalvontaa – valvonnan järjestäminen olisi liian kallista

Kunnanhallitus: Pysäköintiongelmat tulee korjata kohdennetusti ongelma-alueilla.

Nurmijärvelle ei toistaiseksi ole tulossa kunnallista pysäköinninvalvontaa. Asiasta päätti kunnanhallitus maanantain kokouksessaan.

Perusteluna oli se, että tämä tulisi liian kalliiksi kolmen taajaman kunnassa.

Kunnanhallitus totesi myös, että pysäköintivirheet kohdistuvat suurimmissa määrin tietyille asuinalueille, joissa ongelmia voidaan ratkaista muun muassa pysäköintipaikkoja lisäämällä. Tämän suhteen on jo ryhdytty toimenpiteisiin. Sen vuoksi kunnanhallitus ei nähnyt tarpeelliseksi ja taloudellisesti perustelluksi aloittaa pysäköinninvalvontaa kunnan alueella tai esimerkiksi vain osassa kuntaa.

– Ei olisi rakentava tai taloudellisesti järkevä ratkaisu hakea ratkaisua sakottamalla kuntalaisia, toteaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Petri Vaulamo kunnan tiedotteessa.

– On erityisen tärkeää pitää huoli, ettei tulevaisuudessa vastaavia ongelmia pääse syntymään. Ja kunnassa onkin jo toimittu asian suhteen.

Kunnanhallituksen päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Harri Lepolahti (sd ) esitti Leni Pispalan (vihr) kannattamana asian palauttamista valmisteluun. He olisivat halunneet, että asiasta pyydetään teknisen lautakunnan sekä asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan lausunnot asiasta. Perusteluna oli, että asia vaatii lisäselvityksiä. Esitys ei kuitenkaan saanut muilta kannatusta.

Aloite pysäköinninvalvonnan selvittämiseen nousi kuntalaispalautteesta. Kunnassa on yksittäisiä alueita, mm. Klaukkalan Ropakkotie, joissa esiintyy ongelmapysäköintiä esimerkiksi kevyen liikenteen väylällä. Ilmoituksia virheellisistä pysäköinneistä tulee näiltä yksittäisiltä alueilta kuntaan säännöllisesti. Akuuttia varaa aiheuttavista pysäköinneistä on ohjattu olemaan yhteydessä hätäkeskukseen ja poliisiin.

Kunnanhallituksen mielestä pysäköintiongelmat tulee korjata kohdennetusti ongelma-alueilla.

Valtuusto päätti maaliskuussa 2020 uudesta pysäköintipaikkanormista. Sen myötä maaliskuun 2020 jälkeen uusille erillispientaloalueille (AO) kaavoitetaan 2 autopaikkaa asuntoa kohden, rivitaloalueille (AR) 1,5 autopaikkaa asuntoa kohden ja asuinkerrostaloasuntoalueille (AK) 1 autopaikka 70 k-m2 kohden, mutta kuitenkin 1 autopaikka asuntoa kohden. Lisäksi AK-alueille tulee varata 1 vieraspysäköintipaikka 1000 k-m2 kohden.

Maaliskuussa hyväksytty normisto parantaa pysäköintitilannetta uusilla asuinalueilla.

Huomattava osa kuntalaispalautteesta on liittynyt Ropakkotien ja Kiikkaistentien pysäköintiin. Kunta on parantanut Ropakon alueen pysäköintitilannetta rakentamalla Ropakkotien varteen lisää kadunvarsipysäköintiä. Myös hidasteiden ja muiden liikenteellisten ratkaisujen mahdollisuutta suunnitellaan. Lisäksi Ropakkotien pysäköintialueen kaavamuutos on saanut lainvoiman.

Ennen tämän toteuttamista arvioidaan, miten autopaikat Ali-Tilkan alueella riittävät, kun Tilkantie on viimeistelty. Kunta on kesän 2021 aikana toteuttanut pysäköintialueen ja kadunvarsipysäköintiä Tilkantielle. Myös Tilkankujalta tulee säännöllisin väliajoin palautetta pysäköintiin liittyen, mutta Tilkankujalla ei ole laajennusvaraa parkkipaikoille.

Niin ikään Ropakon alueella sijaitsevan Alitilantien kaavamuutos hyväksyttiin valtuustossa elokuussa 2021. Katusuunnitelma voidaan viedä hyväksyttäväksi, kun kaava on saanut lainvoiman. Suunnitelman avulla on mahdollista saada asukkaita haittaava pysäköinti järjestykseen Alitilantiellä ja Ropakkotiellä.

Kunnasta on otettu yhteyttä poliisiin useasti pysäköintirikkeisiin liittyen ja poliisi suorittaa Ropakon alueella pysäköinninvalvontaa resurssiensa mukaisesti.

Myös Klaukkalan Kiikkaistentieltä sekä Seurantieltä tulee kuntaan säännöllisin väliajoin palautetta kadunvarteen pysäköidyistä autoista. Kiikkaistentien pysäköintitilanteeseen liittyen kunta mahdollisesti teettää suunnitelman puistoalueen muuttamisesta pysäköintialueeksi. Kunnassa on selvityksessä myös keskustassa sijaitsevan Seurantien puistoalueen muuttaminen pysäköintialueeksi.

Kirkonkylän Krannilasta Vehnäpellontieltä ja Riihipellontieltä on tullut palautetta pysäköintiin liittyen. Kirkonkylän liityntäpysäköintialue sijaitsee kyseisten teiden vieressä.

Kunnanhallitus totesi, että mikäli kunta olisi järjestänyt pysäköinninvalvonnan, olisi kunnan tullut asettaa kunnallinen pysäköinninvalvoja, jolla on oltava apunaan tarpeellinen määrä pysäköinnintarkastajia. Verrokkikunnissa kunnanlakimiehen työpanoksesta kuluisi arviolta 10 % pysäköinninvalvonnasta aiheutuvien tehtävien ja oikaisuvaatimusten käsittelyyn.

Kunnan olisi tullut perustaa myös vähintään yhden pysäköinnintarkastajan virka. Lisäksi pysäköinnintarkastajalla tulee olla sijainen. Kunnan olisi tullut hankkia pysäköintivirhemaksujen määräämiseksi sovellus, jonka hankinta-arvo olisi ollut vähintään 60 000 euroa neljälle vuodelle. Lisäksi tarvitaan työvälinehankintoja, kuten auto, puhelimet, mobiiliprintterit ja työvaatteet.

Kaiken kaikkiaan kustannukset pysäköinninvalvonnan järjestämisestä kunnalle olisivat olleet neljälle vuodelle laskettuna noin 268 000 euroa. Kustannukset olisi tullut kattaa pysäköintivirhemaksuilla ja maksullisesta pysäköinnistä. Pysäköintimaksun ollessa 40 euroa, tulisi virhemaksujen määrä olla noin 6 700–7 000 kpl neljän vuoden aikana, jotta pysäköinninvalvonnan kustannukset tulisi katettua.