Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Hyvinkää keskeyttää kaksi louhoshanketta Kytäjällä

ELY-keskus tekee YVA-arvioinnin tarveharkinnan. NCC Industry mielii isoa louhosta lähelle Sääksjärveä.

Hyvinkään ympäristöviranomainen on päättänyt keskeyttää kahden vireillä olevan maa-aineslupahakemuksen käsittelyn Kytäjällä.

Näin siksi, että Kytäjän kyläyhdistys on tehnyt aloitteen Uudenmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) soveltamisesta koko Kytäjärven kylän alueelle

Kyläyhdistys on huolissaan erityisesti louhosten aiheuttamasta melusta ja lisääntyvän liikenteen vaikutuksista.

Yhdistys vaatii, että Kytäjärven kylän kaikkien louhosten aiheuttamat yhteisvaikutukset selvitetään ja arvioidaan.

Aloitteen käsittelyn takia Maatalousyhtymä Laakkosen Sikopesänmäen maa-aineslupahakemuksen käsittely on keskeytetty.

Samoin NCC Industry Oy:n Isoahteen maa-aines- ja ympäristöluvan yhteislupahakemuksen käsittely on keskeytetty.

NCC:n hankealueen laajuus ylittää ympäristövalvontapäällikkö Silja Suomisen mukaan YVA-lain mukaisen 25 hehtaarin kriteerin suunnitelmaan kuuluvien laajojen meluvallien vuoksi.

Kuultuaan kunnan lupaviranomaista eli Hyvinkään ympäristölautakuntaa ELY-keskus tekee päätöksen, tuleeko hankkeisiin soveltaa ympäristövaikutusten arviointia vai ei. Ympäristölautakunta ottaa kantaa asiaan kesäkuun kokouksessaan.

Hakemusten käsittely keskeytetään siihen asti, kunnes ELY:n päätös YVA-tarvehankinnasta saadaan.

– NCC Infran hakemus pidetään kuitenkin nähtävillä Julkipano.fi -sivuilla alkuperäisen kuuluttamisen ajan eli 6.6. asti, ja siitä voi jättää normaalisti muistutuksia ja mielipiteitä, Suominen kertoo.

– Jos hakemus mahdollisten olennaisten muutoksien vuoksi kuulutetaan uudelleen, annetut muistutukset ja mielipiteet otetaan huomioon.

 Joka tapauksessa molempien hakemusten lupakäsittelyt viivästyvät ja siirtyvät syksyyn.

NCC Industry Oy:n louhoshakemus kohdistuu yhteensä 42,4 hehtaarin alueelle, josta 19,9 hehtaarille sijoittuisi louhintaa ja maa-ainesten ottoa 15 vuodeksi, arviolta kaksi miljoonaa kuutiometriä.

Isoahteen kallio kohoaa 120 metriä merenpinnasta, ja se aiottaisiin louhia muun maapinnan korkeuteen.

Yhtiö on tehnyt sopimuksen yksityisen maanomistajan kanssa, joka omistaa kiinteistön.

Ympäristölupaa haetaan myös maisemointi- ja meluvalleihin ylijäämämaiden vastaanottoon, joita hakijan mukaan voidaan myös seuloa ja kierrättää uusiokäyttöön.

Toimintaa harjoitettaisiin hakijan mukaan noin 1–4 kuukauden pituisissa jaksoissa. Liikenteen määräksi on arvioitu vuorokaudessa 40 meno- ja 40 paluukuormaa.

Alue on Kytäjän osayleiskaavassa metsätalousaluetta. Lähin asuinkiinteistö on yli 300 metrin ja vapaa-ajan asunnot noin 600 metrin päässä.

Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu merkittävää haittaa yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen, ympäristöön, vesistöihin ja pohjavesille.

Alueelle on tehty luonto-, melu- ja maisemaselvitykset.

Lähistöllä on mm. luonnontilainen pienvesi ja Kiljavan pohjavesialueen suojavyöhyke.

18.5. Korjattu kuvatekstiin, hakijana on NCC Indystry, ei NCC Infra.