Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Karhunkorven laajennusalueesta luovutaan Kirkonkylän osayleiskaavassa

Kirkonkylän osayleiskaava oli uudelleen ehdotuksena nähtävillä 28.4.-27.5.2022. Elinvoimalautakunta merkitsi tiedoksi saadun palautteen ja esittää kunnanhallitukselle, että Karhunkorven laajennuksesta luovutaan.

Ehdotuksesta saatiin yhteensä neljä lausuntoa. Lausunnonantajina olivat Uudenmaan liitto, Uudenmaan ely-keskus, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ja Nurmijärven Vesi -liikelaitos

Lausunnoissa keskityttiin Karhunkorven laajennusalueeseen. Uudenmaan ely-keskus totesi, vaikka laajennusalue sijaitsee pääosin luokitellun pohjavesialueen ulkopuolella, laajennusalueelta on virtausyhteyksiä pohjavesialueelle.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus nosti esiin, että tulisi tarkkaan harkita, onko Karhunkorven työpaikka-alueen laajentaminen kannattavaa ottaen huomioon alueen rakennus- ja perustamisolosuhteiden haasteellisuus. Lisäksi laajennusalueen pohjavesialueelle sijoittuva alue tulee rajata pois laajennusalueesta.

Nurmijärven Vesi -liikelaitos edellytti lausunnossaan, että Karhunkorven laajennus tulisi poistaa osayleiskaavaehdotuksesta.

Kuntalaisten muistutuksissa ei kiinnitetty huomiota kaavaehdotukseen tehtyihin muutoksiin, vaan nostettiin esiin asioita, jotka eivät ole muuttuneet nyt nähtävillä olleessa ehdotuksessa verrattuna edelliseen ehdotukseen.

Elinvoimalautakunta totesi, että lausuntojen ja tehtyjen selvitysten perusteella Karhunkorven laajennusalueen osoittaminen osayleiskaavassa saattaa vaarantaa pohjavesialueen käytön vedenhankintaan.

– Tehtyjen selvitysten perusteella ei ole varmuutta siitä, ettei alueen osoittamisesta työpaikka-alueeksi aiheudu riskejä pohjavesialueelle. Vedenhankinnan turvaamiseksi on perusteltua luopua Karhunkorven työpaikka-alueen laajennuksesta, todetaan lautakunnan lausunnossa.

Lisäksi siinä mainitaan, että Valkojan pohjavesialueen merkitys Nurmijärven vedenjakelulle on suuri ja pohjavesialueen tai sen lähiympäristön riskejä ei tule lisätä.