Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Näkökulma | Keusotelle sataa huomautuksia, mutta mikään ei tunnu muuttuvan – Mitä potilas voi tehdä, kun terveydenhuoltoon ei saa yhteyttä?

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asukkaiden kärsivällisyyttä koetellaan jo useammatta vuotta. Parasta olisi olla sairastamatta mitään.

Perusterveydenhuollon ongelmat ovat olleet tiedossa jo pitkään. Potilasasiamies on tuonut ongelmat esille omassa raportissaan. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Keusotelle huomautuksen siitä, ettei välitön yhteydensaanti toteudu kuntayhtymän perusterveydenhuollossa lain edellyttämällä tavalla.

Miksi ongelmia ei ole pystytty ratkaisemaan?

Viime toukokuussa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallitus käsitteli kokouksessaan potilasasiamiehen selvityksen. Selvityksessä todettiin potilasasiamiehelle tulleiden yhteydenottojen määrän lisääntyneen edellisvuoteen verrattuna.

Tyytymättömyys oli selvästi kasvanut, ja se kohdistui erityisesti palvelun tuottamiseen, jonotus- ja käsittelyaikaan, potilasvahinkoepäilyihin, tietosuojaan sekä asiakkaan kohteluun.

Yhteydenottojen perusteella potilasasiamies nosti kehittämiskohteiksi muun muassa ajanvarauksen sujuvoittamisen ja takaisinsoittojärjestelmän toimivuuden. Tutkimuksiin ja hoitoon pitäisi päästä ajallaan. Samalla vähenisivät hoidon viivästymisestä aiheutuvat haitat.

Kokouksessa todettiin, että epäkohdat ja kehittämiskohteet on tärkeä tuoda esille. Tällöin epäselvyydet on mahdollista selvittää, virheellinen toiminta voidaan korjata ja palvelujen laatua kehittää.

Yhtymähallitus päätti merkitä potilasasiamiehen selvityksen tiedoksi.

Etelä-Suomen aluehallintovirastoon tuli 24 Keusotea koskevaa kantelua vuonna 2021. Viime vuonna kanteluita tuli 44.

Ottaen huomioon välittömän yhteydensaannin pitkään jatkuneet vakavat puutteet aluehallintovirasto ei voi katsoa toimenpiteiden olleen riittäviä.

Keusotea koskevissa kanteluasioissa korostui viime vuonna erityisesti palvelujen saatavuus ja hoitoon pääsy hoitotakuusäännösten perusteella. Ongelmaksi nousi erityisesti välitön yhteydensaanti terveysasemalle. Tähän liittyen avi sai lukuisia kanteluita vuoden 2022 aikana.

Kanteluissa tuotiin esille, ettei terveyskeskukseen saa yhteyttä, takaisinsoittoa joutuu odottamaan useita päiviä tai jopa viikkoja, osa terveyskeskuksen internetsivuilla ilmoitetuista linkeistä ja puhelinnumeroista ei toimi ja lääkärille pääsy viivästyy.

Kesäkuussa 2022 aluehallintovirasto selvitti, kuinka kiireettömään hoitoon pääsy toteutuu Keusoten alueella.

THL:n keräämien tietojen mukaan keväällä 2022 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä potilas ei saanut arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyttä terveyskeskuksen perusterveydenhuoltoon.

Aluehallintovirasto pyysi Keusoten yhtymähallitusta antamaan oman selvityksensä. Antamassaan selvityksessä Keusote myönsi henkilöstöpulan, jonka todettiin olevan seurausta jo pidempään jatkuneista terveydenhuoltoalan henkilöstön saatavuusongelmista. Lisäksi erityisesti koronaviruksesta johtuneet sairauspoissaolot ja työtaistelutoimet olivat aiheuttaneet Keusotessa henkilöstövajetta.

Omat haasteensa aiheutti myös se, että pandemian aiheuttamasta hoitovelasta johtuen palvelujen kysyntä ei vähentynyt lomakaudella tavanomaiseen tapaan.

Kesäkuussa takaisinsoittoa joutui keskimäärin odottamaan yli 40 tuntia ja heinäkuussakin yli 20 tuntia.

Aluehallintoviraston Keusoten verkkosivuilta tarkistamien tietojen mukaan kesä–marraskuussa välittömän yhteyden puhelimitse perusterveydenhuoltoon sai heikoimmillaan 20 prosenttia ja parhaimmillaan 34 prosenttia soittajista.

Keusoten selvityksiinsä liittämien kuvaajien perusteella kesä–heinäkuussa 2022 välitön yhteydensaanti toteutui yli puolessa saapuneista yhteydenotoista.

Päätöksessään aluehallintovirasto toteaa, että Keusoten selvityksiin liitetyistä kuvaajista saadut tiedot sekä Keusoten internetsivuilla esitetyt tiedot välittömän yhteydensaannin toteutumisesta eivät aluehallintoviraston käsityksen mukaan vastaa täysin toisiaan.

Aluehallintovirasto toteaa saamiinsa selvityksiin viitaten, että Keusote on pyrkinyt tekemään toimenpiteitä välittömän yhteydensaannin saattamiseksi lainmukaiselle tasolle.

– Ottaen kuitenkin huomioon välittömän yhteydensaannin pitkään jatkuneet vakavat puutteet aluehallintovirasto ei voi katsoa toimenpiteiden olleen riittäviä, avin päätöksessä todetaan.

Joulukuun lopulle päivätyssä päätöksessä aluehallintovirasto antaa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle huomautuksen siitä, ettei välitön yhteydensaanti toteudu kuntayhtymän perusterveydenhuollossa lain edellyttämällä tavalla.

– Aluehallintovirasto pitää välttämättömänä, että potilaiden oikeus välittömään yhteydensaantiin turvataan.

Päätöksessään avi viittaa jo aiemmin marraskuussa Keusotelle antamaansa kehotukseen saattaa välitön yhteydensaanti lain edellyttämälle tasolle 31. joulukuuta 2022 mennessä.

Lain mukaan hyvinvointialueen on järjestettävä toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen tai muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön. Terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Mitä potilas voi tehdä, jos lain kirjain ei tapahdu? Ottaa yhteyttä potilasasiamieheen. Tehdä kantelun aluehallintovirastoon.

Mitä tästä seuraa? Selvityksiä, huomautuksia, kehotuksia.

Muuttuuko mikään? Ratkeavatko ongelmat? Ei ainakaan tähän mennessä, mutta ehkä vielä tulevaisuudessa.